Palvelu

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Palvelun toteuttaa
Muhoksen kunta, Itse järjestetty lomitus (/ostopalvelu)
Palvelun kieli
Suomi

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomaa ja sijaisapua sekä maksullista lomittaja-apua. Lomituspalvelut mahdollistavat maatalousyrittäjän irrottautumisen tilapäisesti kotieläinten hoitotöistä. Lomituspalvelut tukevat yrittäjän työssäjaksamista.

Maatalouslomittaja on kunnan palkkaama työntekijä.

Maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat lomittajalle turvalliset sekä ennen lomituksen alkamista että lomituksen aikana.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Saat lomituspalveluja, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Työskentelet päivittäin välttämättömissä kotieläinten hoitotöissä.

- Sinulla on pakollinen maatalousyrittäjien eläkevakuutus maatalousyrittäjänä tai perheenjäsenenä, poikkeuksia lukuun ottamatta.

- Kotieläintuotanto on maatilatalouden tuloverolain (543/1967) mukaan verotettua.

- Kotieläimiä on vähintään 6 kotieläinyksikköä.

- Et saa ns. estävää eläkettä.

- Tilasi ei ole vaikeuksissa oleva yritys EU:n maatalousalan valtiontukisäännösten mukaan.

Jotta saisit vuosilomaa ja tuettua maksullista lomittaja-apua, sinun täytyy lisäksi työskennellä maatalousyrittäjänä päätoimisesti.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista tulee maksaa täysi tai alennettu maksu.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista tulee maksaa täysi tai alennettu maksu.

Maksullista lomitusta voidaan järjestää vain, jos lomittajia on vuosiloma- ja sijaisapulomitusten jälkeen vielä vapaana. Maksullista lomitusta ei voi tehdä yrittäjän itse ehdottama lomittaja.

Maksullista lomitusta voit ostaa joko kokonaisina päivinä tai erikseen määritettyyn työtehtävään. Maksu määräytyy Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vuosittain laatimaan hinnastoon.

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961231

Palvelun asiointikanavat

Lomitusnetti

Lomitusnetissä hoidat sähköisesti maatalouslomituspalveluihin liittyviä asioitasi.

Lisätietoja

Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista lomituspalvelujen hakemista varten

Ilmoituksella maatalousyrityksen tiedoista annat maatalousyritystäsi koskevat tiedot.

Lisätietoja

Maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Hae maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella korvausta lomituksesta

Lisätietoja

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemuksella haet sijaisapua

Lisätietoja

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemuksella haet maatalousyrittäjän vuosilomaan.

Lisätietoja
Asiasanat
maatalouslomitus, maatalousyrittäjät, lomittajat, elintarviketuotanto, tuotantoeläimet, sijaisapu, maatalousyritykset, maatilat, turkistarhaajat