Palvelu

Mielenterveyspäivystys

Palvelun toteuttaa
Lapin hyvinvointialue
Palvelun kieli
Suomi

Hakeudu päivystykseen kiireellistä hoitoa edellyttävissä psyykkisissä sairauksissa, häiriöissä, kriiseissä tai mielenterveyden ongelmissa.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Psykiatrian päivystys palvelee kaikkia lappilaisia ja myös ulkopaikkakuntalaisia akuuteissa mielenterveyden ongelmissa.

Päivystyspoliklinikkamaksu on 41,80 euroa.

Lyhytaikaisen psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on 22,80 euroa.

Kiireellistä hoitoa edellyttävien mielenterveyden oireiden vuoksi on hakeuduttava yhteispäivystykseen. Ympärivuorokautinen yhteispäivystys toimii sairaaloiden yhteydessä. Laajaa ympärivuorokautista päivystystä tarjoavissa sairaaloissa on lisäksi psykiatrisen erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys. Päivystyksessä arvioidaan tilanne ja ohjataan potilas tarpeellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin.

Hoito perustuu ensisijaisesti avopalveluihin ja vapaaehtoisiin toimiin. Potilas voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon tietyissä, lain tarkasti määrittämissä tilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa vaihtoehtona on psykoosisairauden olennainen pahentuminen tai vakava vaara potilaan omalle tai muun henkilön terveydelle tai turvallisuudelle.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Palvelun asiointikanavat

Lapin keskussairaalan mielenterveyspäivystyksen neuvonta- ja ohjauspuhelin

Lapin keskussairaalan mielenterveyspäivystyksen puhelin on auki vuorokauden ympäri.

Lisätietoja

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka

Päivystyspoliklinikka sijaitsee Lapin keskussairaalan ensimmäisessä kerroksessa.

Ounasrinteentie 22, 96400 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
mielenterveyspalvelut, päivystyspalvelut, psykiatria