Palvelu

Musiikin ja kuvataiteen painotettu opetus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Painotettuun opiskeluun haetaan pääsykokeilla ja soveltuvuustestein.

Opetukseen voidaan hakea koko kaupungin alueelta.

Perusopetuksen oppilaat voivat hakeutua painotettuun opetukseen. Paikallinen opetuksen tarjonta riippuu siitä, miten peruskoulut ovat kunnan tai muun opetuksen järjestäjän päätösten mukaan painottaneet opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettu opetus voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua niin, että se alkaa perusopetuksen 3. tai 7. luokalla. Painotetut kieliopinnot voidaan aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Painotettu opetus pidentää kouluviikkoa 1–2 tuntia.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun asiointikanavat

Rantavitikan peruskoulu

Yhtenäinen peruskoulu, jossa luokka-asteet 1-9 ja joustavan perusopetuksen ryhmä (7- 9) JOPE. Koulussa on myös kuvataidepainotteinen linja.

Yliopistonkatu 6, 96300 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
peruskoulu, painotettu opetus, perusopetus, liikuntaluokat, musiikin painotettu opetus