Palvelu

Näsmänkiepin palvelutalo

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Asumispalveluihin hakuprosessi tulee vireille, kun asiakas toimittaa hakulomakkeen neuvontapiste Nestoriin.

Kirjallinen päätös valmistuu kolmessa (3) kuukaudessa asian vireille tulosta käytössä olevien tietojen

perusteella ja myöntämisperusteisiin pohjautuen (Perusturvalautakunta 28.5.2019, § 81).

Hakijan välttämättömät ja tarpeelliset tiedot annetaan palvelusopimuksen perusteella asumispalveluja tuottavalle

yksikölle. Asiakkaalle tarjotaan ensisijaisesti asumispalvelupaikkaa kaupungin omista yksiköistä. Yksityisissä asumispalveluissa palveluiden järjestämistapa on palveluseteli-malli.

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteet, joilla Rovaniemen kaupunki itse valvoo toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.

Asukkaat maksavat vuokran, joka määräytyy hyvinvointilautakunnan päätösten mukaisesti.

Ateriamaksu sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan.

Asiakas maksaa palvelumaksun saamastaan hoidosta ja hoivasta sekä palveluista. Maksu määräytyy palvelutarpeen ja maksukyvyn mukaan. Maksu sisältää perushoidon, siivous- ja vaatehuollon palvelut sekä sairaanhoidon palvelut.

Lääkkeet asukas ostaa itse.

Palvelun asiointikanavat

Omavalvontasuunnitelma 2022 / Näsmänkieppi

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palveluasumisen tuottaja itse valvoo yksikköjensä toimintaa ja palvelujen laatua.

Lisätietoja

Näsmänkiepin palvelutalo

Näsmänkiepin palvelutalo on ikäihmisten sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asukkaat ohjautuvat asumaan SAS-työryhmän päätöksellä.

Näsmäntie 17, 96900 SAARENKYLÄ,
Näsmänkieppi os. 1-4

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
vanhuspalvelut, palveluasuminen (asuminen), ikääntyneet (ikään liittyvä rooli), tehostettu palveluasuminen