Palvelu

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Palvelun toteuttaa
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae lupaa kirjallisella lupahakemuksella. Toimita hakemus myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Selvitä hakemuksessasi, miten varmistat, että myyntipaikoissasi noudatetaan lakia nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnissä.

Kirjaa hakemukseen

 • nimesi tai yrityksesi nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
 • selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä, kuten lämpötilaketjun ja viimeisen myyntipäivän seurannasta
 • selvitys siitä, miten huolehdit myynnin valvonnasta, esimerkiksi miten valmisteet sijoitetaan myymälässä ja miten myynnin ikärajaa valvotaan
 • myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
 • myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.
 • Hae lupaa mieluiten tulostettavalla nikotiinivalmistemyyntiluvan hakemuslomakkeella. Hakemuksen liitteineen saa Rovaniemen ympäristöterveydenhuoltoon toimittaa myös sähköpostitse.

  Vähittäismyyntiin luvan saaneen on ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon myös lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa tiedot Fimealle.

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoissa edellyttää, että

 • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinituotteiden vähittäismyyntilupa
 • myynti tapahtuu luvassa mainitussa myyntipaikassa
 • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
 • myyjä voi valvoa ostotilannetta
 • valmisteita ei myydä automaateissa.

Paikallinen ympäristöterveydenhuolto myöntää luvan, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava lupahakemuksen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta luvan myöntäjälle.

Nikotiinivalmisteiden varastoinnissa, vähittäismyynnissä ja markkinoinnissa tulee noudattaa lääkelain säännöksiä soveltuvin osin. Myytävillä nikotiinivalmisteilla on oltava Euroopan komission tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa. Myytävät valmisteet saa hankkia ainoastaan lääketukkukaupasta, jolla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä lääketukkukauppalupa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Koska lääkelain mukaisia nikotiinivalmisteita saa myydä vain tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä, on myyntipaikalla oltava myös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa.

Hakemuksen käsittelystä peritään Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.

Palvelun asiointikanavat

Palautepalvelu: Ympäristö, ympäristöterveys ja eläinlääkintä

Rovaniemen kaupungin palautekanava asioissa, jotka koskevat aihetta ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, eläinlääkintä ja eläinsuojelu.

Lisätietoja

Ympäristöterveydenhuollon asiakaspalvelupuhelin

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimiston yhteinen asiakaspalvelupuhelin.

Lisätietoja

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus

Hakemuslomake lääkelain 54 a §:n mukaista nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa varten.

Lisätietoja

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Ympäristövalvonnan toimipiste on suljettu 8.7.-21.7. Tapaamiset vain erikseen sopimalla. (suljettu) (8.7.2024 - 21.7.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
myyntiluvat, tupakkalain valvonta, nikotiini, nikotiinikorvaushoito, ympäristöterveydenhuolto, vähittäiskauppa, nikotiinivalmisteiden valvonta