Palvelu

Nuorisotoimen kohdeavustus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Nuorisotoiminnan avustuksilla toteutetaan nuorisolain tavoitteita. Rovaniemen kaupunki tukee rovaniemeläistä nuorisotoimintaa myöntämällä avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille.

Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin yksittäisen, tiettynä ajankohtana järjestettävän tapahtuman tai toiminnon toteuttamiseen.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Lue avustusohjesääntö huolellisesti.

Hae avustusta verkkolomakkeella. Kohdeavustushakemus on saatavilla ympäri vuoden.

Kysy tarvittaessa lisätietoja nuorisotoiminnan avustuksista soittamalla tai lähettämällä sähköpostia vapaa-ajan palvelujen hallintosihteerille tai nuorisopalvelujen esimiehelle.

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon suunnitellun toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Myös liikunta- ja kulttuuripalvelut myöntävät avustuksia omien toimialojensa toimintaan. Samalle hakijalle voidaan myöntää vain yhtä avustusmuotoa kalenterivuoden aikana, joko toiminta-avustusta tai kohdeavustusta. Lisäksi ei ole mahdollista hakea avustusta useammalta toimialalta samana vuonna (nuorisopalvelut / kulttuuripalvelut / liikuntapalvelut).

Hakuaika:

  • Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden.

Lisätiedot avustuksista löytyvät avustusohjesäännöstä. Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti lomakkeella sekä vaaditut liitteet sähköpostilla vapaa-ajan palvelujen hallintosihteerille.

Avustuksen hakija vastaa siitä, että avustushakemus ja raportti toteutuneesta toiminnasta toimitetaan avustusohjesäännön mukaisesti ja määräajan puitteissa. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Palvelun asiointikanavat

Nuorisotoiminnan kohdeavustus hakulomake

Sähköinen lomake, jolla nuorisoyhdistykset ja nuorisoryhmät hakevat avustuksia nuorisotoiminnan järjestämiseen.

Lisätietoja
Asiasanat
nuorisopalvelut, avustukset, asukasyhdistykset, nuorisotoiminta, julkiset tuet, lasten ja nuorten osallisuus, nuorisojärjestöt