Palvelu

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Ojitusasiassa syntyvään erimielisyyteen, josta asianosaiset eivät pääse sopimukseen, voi pyytää ratkaisua kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Laita asia vireille vapaamuotoisella kirjelmällä, josta käy ilmi asian kuvaus sekä asianosaisten nimi- ja yhteystiedot.

Toimita kirjelmä ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Maksu perustuu ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132
Vesilaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110587

Palvelun asiointikanavat

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ojitus