Palvelu

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos suunnittelet opiskelua työnhakija-asiakkaana, ota yhteyttä omaan toimipaikkaasi hyvissä ajoin jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi –palvelussa. Yhteydenotto on tarpeen, jotta kunnan virkailija voi arvioida koulutustarpeesi ja jotta voitte keskustella, millaiset koulutukset parhaiten tukisivat työllistymistäsi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa työllistymisesi edistämiseksi.

Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään opinnoista lomake Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621. Täytä itse Perustelut koulutustarpeelle –lomake KK623 ja toimita täytetyt lomakkeet kotikuntaasi. Kunta tekee ratkaisun opiskelun tukemisesta lomakkeet saatuaan.

Huomioi, että ratkaisu opintojen tukemisesta tulee pääsääntöisesti saada ennen opintojen aloittamista, eikä tukea myönnetä jo aloitettuihin opintoihin. Opiskelupaikan hakeminen ei kuitenkaan vaikuta työttömyysturvaasi. Jos suunnittelemiasi opintoja ei hyväksytä työttömyysetuudella tuettaviksi, tarkista kotikunnastasi voitko suorittaa opintoja sivutoimisesti. Sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos olet valmis kokopäivätyöhön opiskelun aikana.

Jos haluat aloittaa lyhytkestoiset opinnot, olethan yhteydessä kotikuntaasi ennen opintojen alkua. Kunta yleensä selvittää opintosi selvityspyynnön kautta ja antaa aina lausunnon opintojen aloittamisesta.

Saadaksesi työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee olla kotikunnan asiakas ja vähintään 25-vuotias. Lisäksi sinulla täytyy olla kunnan toteama koulutustarve ja opintojen tulee kunnan arvioin mukaan olla paras tapa edistää työllistymistäsi. Opinnoista tulee sopia kotikunnan kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Voit saada työttömyysetuutta alkaneisiin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi, tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.

Tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia. Päätoimisia ovat mm. tutkintoon tähtäävät korkeakouluopinnot ja muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Päätoimisuuden lisäksi opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai näiden tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Yhtä opintokokonaisuutta voidaan tukea enintään 24 kuukautta poikkeuksena perusopetuksen suorittaminen, jota voidaan tukea enintään 48 kuukautta.

Palvelun asiointikanavat

Oma asiointi henkilöasiakkaille

Oma asiointi henkilöasiakkaille on TE-palveluiden verkkoasiointikanava.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kuntatyöllistämisen, työllisyyden kuntakokeilun, Ohjaamon ja Osaamon palvelut.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Työllisyyspalvelut sijaitsevat Ohjaamon ja Osaamon kanssa samoissa tiloissa Kauppakeskus Rinteenkulman toisessa kerroksessa.

Aukioloajat

Ma - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

loppiainen (suljettu) (6.1.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
opiskelu, pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tuet, omaehtoinen opiskelu, koulutustuet