Palvelu

Omaishoidon tuki (65 vuotta täyttäneet)

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen kaupungin hyväksymät palvelusetelituottajat vaana.fi-palvelussa
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit hakea yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukea kirjallisella hakemuslomakkeella, jonka voit palauttaa Neuvontapiste Nestoriin. Soittamalla Neuvontapiste Nestoriin saat myös lisätietoa omaishoidon tuesta.

Kunta voi myöntää omaiselle omaishoidon tukea, kun

  1. Hoidettava henkilö tarvitsee kotioloissa hoitoa ja muuta huolenpitoa alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi
  2. Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  3. Omaishoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
  4. Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
  5. Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja
  6. Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahoihin sidottu tuki, johon Rovaniemellä hyvinvointilautakunta osoittaa vuosittain määrärahan.


Palveluseteli ikäihmisten omaishoidon tuen palveluissa

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Laki omaishoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Palvelun asiointikanavat

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluseteliasioiden yhteyshenkilö

Ikäosaamiskeskuksen palveluohjaaja toimii yhteyshenkilönä omaishoidon tuen palveluseteliasiakkaille ja -yrittäjille.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Omaishoidontuen palveluohjaajat

Ota yhteyttä omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa.

Lisätietoja

Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelut julkaisee ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat

Lisätietoja

Omaishoidon opas - Ikäihmisten palvelut

Omaishoidon oppaan tarkoitus on rovaniemeläisten omaishoitoperheiden tietoisuuden lisääminen omaishoidon palveluista ja eri tukipalveluista.

Lisätietoja

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2020 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuodelle 2020.

Lisätietoja

Omaishoidon tukihakemus (65 vuotta täyttäneet)

Omaishoidontuki on omaishoitajalle myönnettävä etuus, jolla tuetaan ikääntyneen läheisen hoitamista kotona.

Lisätietoja

Omaishoitajan vapaan aikaisen sijaisuuden ilmoitus

Omaishoidon tukena maksetaan omaishoitajalle hoitopalkkiota.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Puhelinpalvelu
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
omaishoito, omaishoidon tuki, omaishoitajat