Palvelu

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Taloudellista tukea välineisiin, koneisiin ja laitteisiin haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Tukitoimea haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Taloudellista tukea välineisiin, koneisiin ja laitteisiin haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky ja tarve haettavalle välineelle, koneelle tai laitteelle. Lisäksi hakemukseen tarvitaan kirjalliset kustannustiedot, kuten ostokuitti tai tarjous tuotteesta. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet.

Vammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain 9§:n 1 momentin mukaan hänelle vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Korvauksia myönnetään liikkumisessa, viestinnässä ja henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin. Lainsäädäntö rajaa korvauksen ulkopuolelle lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät välineet, koneet ja laitteet.

Hakija maksaa hakemansa kohtuuhintaisen välineen, koneen tai laitteen hankintakustannuksista puolet (50%) itse. Mikäli vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen on tehtävä välttämättömiä vamman tai sairauden edellyttämiä muutostöitä, korvataan ne kokonaisuudessaan (100%).

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Palvelun asiointikanavat

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Vammaissosiaalityön neuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta vammaispalvelujen hakemisesta.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityöntekijöiden puhelintunti

Vammaissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa arkisin puhelintunnilla klo 9-10.

Lisätietoja

Vammaispalveluhakemus

Tällä lomakkeella haetaan vammaispalveluita vammaissosiaalityön ja erityisryhmien asumipalvelujen yksiköistä.

Lisätietoja
Asiasanat
vammaisuus, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, vammaispalvelut, vammaiset