Palvelu

Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

1. Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista verkkoasioinnissa. Jos et voi hakea sähköisesti, toimita hakemuslomake siihen kuntaan, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jossa palkattava henkilö asuu.

2. Kunta tarkistaa palkkatuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä.

3. Työsuhde voi alkaa vasta, kun kunta on myöntänyt palkkatuen.

Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen pitää jatkua välittömästi edellisen tukijakson päätyttyä.

Hae palkkatuen maksatusta jälkikäteen KEHA-keskukselta verkkoasioinnissa.

* Sähköiseen hakemukseen liittyvät lisätiedot tai täydennyspyyntö näkyvät Oma asiointi -palvelussa, joten seuraa hakemuksen tilannetta säännöllisesti.

* Jos et voi hakea sähköisesti, toimita maksatushakemus liitteineen KEHA-keskukseen postitse.

* Tutustu KEHA-keskuksen ohjeisiin maksatuksen hakemisesta.

  • KEHA-keskus vastaa tiedusteluihin sähköpostitse.

Yleisneuvontaa palkkatuesta ja sen maksatuksesta sekä sähköisen asioinnin tukea tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota kunta voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa ja jos kunta arvioi sen tarkoituksenmukaiseksi keinoksi edistää työttömän työnhakijan työllistymistä.

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos

  • tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa
  • tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja
  • työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja
  • työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä
  • elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajaa koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Palkkatuki ei saa heikentää työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa.

Palkkatukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, jos työnantaja on ottanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotun työntekijän takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä.

Palkkatukea ei voi maksaa, jos

  • työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja
  • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty
  • palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.

Palvelun asiointikanavat

Oma asiointi yrityksille ja työnantajille

Oma asiointi yrityksille ja työnantajille on TE-palveluiden verkkoasiointikanava.

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kuntatyöllistämisen, työllisyyden kuntakokeilun, Ohjaamon ja Osaamon palvelut.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Työllisyyspalvelut sijaitsevat Ohjaamon ja Osaamon kanssa samoissa tiloissa Kauppakeskus Rinteenkulman toisessa kerroksessa.

Aukioloajat

Ma - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

vappu (suljettu) (1.5.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
oppisopimukset, työllistyminen, palkkatuki (valtiontuki), työllistymissuunnitelmat, palkkatuki (tukilaji), työllistäminen, tuettu työllistyminen, työntekijän palkkaaminen (palkkaaminen (henkilön aseman muuttaminen, toiminta))