Palvelu

Palveluasuminen vaikeavammaisille henkilöille

Palvelun toteuttaa
yksityiset palveluntuottajat, Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista järjestetään erityisryhmien asumispalvelujen kautta vaikeavammaisille henkilöille. Palveluasuminen on tarkoitettu paljon apua tarvitseville henkilöille, jotka alentuneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsevat jatkuvaa apua ja tukea omatoimisen asumisen mahdollistamiseksi. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joiden avuntarve on ympärivuorokautista.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Vaikeavammaiset henkilöt hakevat vammaispalvelulain mukaista palveluasumista erityisryhmien asumispalveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi otetaan yhteyttä erityisryhmien asumispalvelujen sosiaalityöntekijään.

Asiakas voi myös jättää erityisryhmien asumispalveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut erityisryhmien asumispalveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Palvelua haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky ja tarve haettavalle palvelulle.

Palveluasumista myönnetään vammaispalvelulain nojalla sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vamman tai sairauden johdosta välttämättä palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Kunnalla ei ole eritysitä velvollisuutta järjestää palveluasumista, mikäli vaikeavammaisen riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimenpitein.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasumisen palvelu on asiakkaalle maksuton. Asiakas maksaa asumiseen ja elämiseen liittyvät tavanomaiset kustannukset, kuten vuokra ja ateriakustannukset.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen vammaispalvuiden verkkoneuvonta

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Vammaissosiaalityön neuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta vammaispalvelujen hakemisesta.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityöntekijöiden puhelintunti

Vammaissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa arkisin puhelintunnilla klo 9-10.

Lisätietoja

Vammaisten henkilöiden asumispalvelujen sääntökirja 1.7.2021 alkaen

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Rovaniemen pienteollisuustalo, Piekkari

Rovaniemen pienteollisuustalo Piekkarissa toimii kunnan terveydenhuollon, ikäihmisten ja vammaissosiaalityön palveluyksiköitä.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Hammashoitolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 14:30

Perhesuunnitteluneuvolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 12:00

Ikäihmisten neuvontapiste Nestori
Ma - Pe: 09:00 - 16:00

Opiskeluterveydenhuollon aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
palveluasuminen (asuminen), vammaisuus, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, tehostettu palveluasuminen, vammaiset, vaikeavammaiset, vaikeavammaisuus