Palvelu

Palveluseteli ikäihmisten asumispalveluissa

Palvelun toteuttaa
Luettelot hyväksytyistä palvelusetelituottajista Yksityiset ikäihmisten asumispalveluiden tuottajat -palvelupaikasta ja Vaana -järjestelmästä
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Palvelusetelin käyttöönoton vaiheet

 1. Asiakas tai hänen edustajansa tekee hakemuksen asumispalveluihin ja saa tarvittaessa ohjausta Neuvontapiste Nestorista.
 2. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa.
 3. Asiakas saa palvelupäätöksen postitse. Palvelutuotteena on joko palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen.
 4. Päätöksen mukana asiakkaalle menee tieto palveluasumisen yksiköistä, joihin asiakas/läheinen ovat itse yhteydessä. Tutustumista varten asiakas ei tarvitse palveluseteliä, vaan päätöksen palvelutuotteesta, jolla osoittaa palveluntuottajalle saavansa palvelusetelin joko palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen.
 5. Asiakas antaa mahdollisimman nopeasti tuloselvityksen bruttotuloista liitteineen palvelusetelin myöntämistä varten ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuyksikköön.
 6. Asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo, josta hän saa palvelusetelipäätöksen postitse asiakasmaksuyksiköstä. Palveluseteliarvopäätös tehdään vasta sitten, kun asiakas on saanut paikan. Päätöksen mukana postitetaan ohje palvelusetelinarvon tarkistamisesta.
 7. Asiakas sopii nopeasti muuttamisesta ja palveluista palvelusetelituottajan kanssa.
 8. Asiakas ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan asiakasmaksuyksikköön.
 9. Asiakas tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.

10. Asiakas huolehtii, että eläkettä saavan hoitotuki ja mahdollinen asumistuki on haettu Kelasta. Asiakas ilmoittaa tuloissa tapahtuvista muutoksista ikäihmisten palveluihin, asiakasmaksuyksikköön.

11. Asiakkaalle myönnetty palveluseteli lähetetään sähköisesti palveluntuottajalle.

12. Asiakas osallistuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa suunnitteluun 2-3 kuukauden sisällä muutosta ja saa sen kirjallisesti itselleen.

13. Asiakas maksaa palveluntuottajalle sopimusten mukaisesti palveluista omavastuuosuuden (palvelun ja palvelusetelin välisen erotuksen) sekä muut palvelusopimuksen mukaiset palvelut.

Palvelusetelin myöntäminen

Asumispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus voidaan postittaa tai tuoda Neuvontapiste Nestoriin, tai sen voi lähettää sähköisesti turvapostilla. Tavallisella sähköpostilla hakemusta ei voi lähettää henkilötietojen vuoksi. Asiakas voi olla yhteydessä Nestoriin myös saadakseen ohjausta ja neuvontaa palveluista. Neuvontaa voi saada paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse tai Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Asumispalveluja järjestetään asiakkaalle kun läheisten tuki ja kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Arvion jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen. Palvelupäätöksen jälkeen myönnetään mahdollisesti palveluseteli, mikäli Rovaniemen kaupungin omista palveluasumisen yksiköistä ei löydy paikkaa.

Palvelusetelituottajan valinta

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelupäätöksen mukaiset asumispalvelut palvelusetelin arvoon saakka.

Jos asumispalveluiden kriteerit eivät täyty, senioriasuntoja ja asumispalveluja tarjoavat kokonaan omakustanteisesti useat yksityiset palveluntuottajat. Lisätietoa:

 • Asumispalvelujen myöntämisen perusteet
 • Kotona asumista tukevien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirja

Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Vaana-järjestelmässä tiedot hyväksytyistä ikäihmisten asumispalvelujen palvelusetelituottajista
Vanhusten asumispalvelut palvelusetelillä
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2019: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569

Palvelun asiointikanavat

Ikäihmisten asumispalvelujen palveluseteliasioiden yhteyshenkilö

Asumispalveluiden palveluvastaava toimii yhteyshenkilönä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaille ja -yrittäjille.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Ikäihmisten asumispalvelut/ympärivuorokautinen hoiva ja hoito hakemus

Tällä lomakkeella haetaan palveluasumista ja ympärivuokautista hoivaa ja hoitoa

Lisätietoja

Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022 -

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Palveluseteli ikäihmisten palveluissa

Esite sisältää tietoa Palvelusetelin käytöstä ikäihmisten palveluissa.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022/ Ikäihmisten palvelualue

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma ohjaa perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien ikäihmisten sosiaalipalvelujen käytännön valvontatyötä.

Lisätietoja

Tuloselvityslomake / Ikäihmisten asumispalvelujen palveluseteli

Tuloselvityslomake Rovaniemen kaupungin palvelusetelillä järjestämiin asumispalveluihin.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Puhelinpalvelu
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja

Yksityiset ikäihmisten asumispalveluiden tuottajat

Omien asumispalveluyksikköjen lisäksi kaupunki ostaa asumispalveluita ja hoivaa yksityisiltä palveluntuottajilta.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,
Rovaniemen kaupungin palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan hallinto, 3. krs

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
palveluasuminen (asumispalvelut), tehostettu palveluasuminen, laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Aiheeseen liittyviä uutisia