Palvelu

Palveluseteli ikäihmisten asumispalveluissa

Palvelun toteuttaa
Luettelot hyväksytyistä palvelusetelituottajista Yksityiset ikäihmisten asumispalveluiden tuottajat -palvelupaikasta ja Vaana -järjestelmästä
Palvelun kieli
Suomi

Palveluseteli on tapa järjestää asiakkaan tarvitsemia asumispalveluita. Asumispalveluiden sisältö on kuvattu Kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirjassa.

Hyväksytyt palvelusetelituottajat, joista asiakas voi valita sopivimman toteuttamaan palvelupäätöksen mukaista palvelua:

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Miten palveluseteleitä saa?

Asumispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus voidaan postittaa tai tuoda Neuvontapiste Nestoriin, tai sen voi lähettää sähköisesti turvapostilla. Tavallisella postilla hakemusta ei voi lähettää henkilötietojen vuoksi. Asiakas voi olla yhteydessä Nestoriin myös saadakseen ohjausta ja neuvontaa palveluista. Neuvontaa voi saada paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse tai Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Asumispalveluja järjestetään asiakkaalle kun läheisten tuki ja kotiin annettava palvelut eivät enää riitä. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Arvion jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen. Palvelupäätöksen jälkeen myönnetään mahdollisesti palveluseteli, mikäli Rovaniemen kaupungin omista palveluasumisen yksiköistä ei löydy paikkaa.

Mistä voi hankkia palvelua?

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelupäätöksen mukaiset asumispalvelut palvelusetelin arvoon saakka. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Jos asumispalveluiden kriteerit eivät täyty, senioriasuntoja ja asumispalveluja tarjoavat kokonaan omakustanteisesti useat yksityiset palveluntuottajat.

  • Asumispalvelujen myöntämisen perusteet
  • Kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirja

Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Vaana-järjestelmässä tiedot hyväksytyistä ikäihmisten asumispalvelujen palvelusetelituottajista
Vanhusten asumispalvelut palvelusetelillä
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2019: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569

Palvelun asiointikanavat

Palveluasuminen/ympärivuorokautinen hoiva ja hoito hakemus

Tällä lomakkeella haetaan palveluasumista ja ympärivuokautista hoivaa ja hoitoa

Lisätietoja

Yksityiset ikäihmisten asumispalveluiden tuottajat

Omien asumispalveluyksikköjen lisäksi kaupunki ostaa palveluasumispaikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
palveluasuminen (asumispalvelut), tehostettu palveluasuminen