Palvelu

Palveluseteli ikäihmisten asumispalveluissa

Palvelun toteuttaa
Luettelot hyväksytyistä palvelusetelituottajista Yksityiset ikäihmisten asumispalveluiden tuottajat -palvelupaikasta ja Vaana -järjestelmästä
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Näin palveluseteli toimii

  1. Asiakas tai läheisensä ottaa yhteyttä Neuvontapiste Nestoriin.
  2. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi.
  3. Asiakas saa palvelupäätöksen, jossa kerrotaan hänelle myönnetyt palvelut. Palvelutuotteena on joko palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen.
  4. Asiakas tutustuu palveluihin ottamalla yhteyttä kaupungin hyväksymiin palveluntuottajiin.
  5. Asiakas toimittaa tuloselvityksen ikäihmisten palvelujen asiakasmaksuyksikköön (Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi).
  6. Tulotietojen perusteella asiakassihteeri laskee palvelusetelin arvon.
  7. Asiakas tai omainen valitsee sopivan palveluntuottajan ja ilmoittaa siitä SAS-hoitajille.
  8. Palveluntuottaja veloittaa palvelusetelin arvon kaupungilta. Asiakas maksaa itse palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen.

Palvelusetelin myöntäminen

Asumispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus voidaan postittaa tai tuoda Neuvontapiste Nestoriin, tai sen voi lähettää sähköisesti turvapostilla. Tavallisella sähköpostilla hakemusta ei voi lähettää henkilötietojen vuoksi. Asiakas voi olla yhteydessä Nestoriin myös saadakseen ohjausta ja neuvontaa palveluista. Neuvontaa voi saada paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse tai Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Asumispalveluja järjestetään asiakkaalle kun läheisten tuki ja kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Arvion jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen. Palvelupäätöksen jälkeen myönnetään mahdollisesti palveluseteli, mikäli Rovaniemen kaupungin omista palveluasumisen yksiköistä ei löydy paikkaa.

Palvelusetelituottajan valinta

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelupäätöksen mukaiset asumispalvelut palvelusetelin arvoon saakka.

Jos asumispalveluiden kriteerit eivät täyty, senioriasuntoja ja asumispalveluja tarjoavat kokonaan omakustanteisesti useat yksityiset palveluntuottajat. Lisätietoa:

  • Asumispalvelujen myöntämisen perusteet
  • Kotona asumista tukevien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirja

Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Vaana-järjestelmässä tiedot hyväksytyistä ikäihmisten asumispalvelujen palvelusetelituottajista
Vanhusten asumispalvelut palvelusetelillä
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2019: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569

Palvelun asiointikanavat

Ikäihmisten asumispalvelujen palveluseteliasioiden yhteyshenkilö

Asumispalveluiden palveluvastaava toimii yhteyshenkilönä palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaille ja -yrittäjille.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Hakemus ikäihmisten asumispalveluihin/ympärivuorokautiseen hoivaan ja hoitoon

Tällä lomakkeella haetaan asumispalveluita ja ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut -esite 2022

Ikäihmisten palvelut -esite v. 2022 sisältää palvelujen kuvaukset ja vastuuhenkilöiden yhteistiedot. Fyysinen esite on saatavissa Nestorista.

Lisätietoja

Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022 -

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Palveluseteli ikäihmisten palveluissa

Esite sisältää tietoa Palvelusetelin käytöstä ikäihmisten palveluissa.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022/ Ikäihmisten palvelualue

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma ohjaa perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien ikäihmisten sosiaalipalvelujen käytännön valvontatyötä.

Lisätietoja

Tuloselvityslomake / Ikäihmisten asumispalvelujen palveluseteli

Tuloselvityslomake Rovaniemen kaupungin palvelusetelillä järjestämiin asumispalveluihin.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Puhelinpalvelu
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja

Yksityiset ikäihmisten asumispalveluiden tuottajat

Omien asumispalveluyksikköjen lisäksi kaupunki ostaa asumispalveluita ja hoivaa yksityisiltä palveluntuottajilta.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,
Rovaniemen kaupungin asumispalvelujen ja hoivan hallinto, 3. krs

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
palveluasuminen (asumispalvelut), tehostettu palveluasuminen, laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Liittyvät sivut