Lisätietoa verkossa

Kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen palveluntuottajat

Palvelun kieli
Suomi
Alue
Rovaniemi

Sivusto sisältää listan yksityisiin kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista tai niihin rinnastettavien palvelujen palveluntuottajista. Tällaisia palveluja ovat muun muassa siivous-, ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista.

(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 27 § 2 mom.)

Linkki

Liittyvät palvelut