Palvelu

Palveluseteli ikäihmisten omaishoidon tuen palveluissa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Palveluseteli on tapa järjestää asiakkaan tarvitsemia omaishoidon tuen palveluita. Omaishoidon palveluiden sisältö on kuvattu Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjassa.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Vaiheet omaishoidon tuen hakemisesta palvelujen saamiseen saakka

  1. Asiakas tai hänen edustajansa tekee hakemuksen omaishoidon tuen palveluihin ja saa tarvittaessa ohjausta Neuvontapiste Nestorista.
  2. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa.
  3. Asiakas saa palvelupäätöksen postitse.
  4. Päätöksen mukana asiakkaalle menee tieto, järjestetäänkö omaishoidon tuen palvelut kaupungin omana toimintana vai palveluseteliyrittäjien omaishoidon tuen yksiköistä, joihin asiakas/läheinen ovat itse yhteydessä. Tutustumista varten asiakas ei tarvitse palveluseteliä, vaan päätöksen palvelutuotteesta, jolla osoittaa palveluntuottajalle saavansa palvelusetelin omaishoidon palveluun.
  5. Asiakas antaa mahdollisimman nopeasti tuloselvityksen bruttotuloista liitteineen palvelusetelin myöntämistä varten ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuyksikköön.
  6. Asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo, josta hän saa palvelusetelipäätöksen postitse asiakasmaksuyksiköstä.
  7. Asiakas sopii palveluista palvelusetelituottajan kanssa.
  8. Asiakas ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan asiakasmaksuyksikköön.
  9. Asiakas tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.

10. Asiakas huolehtii, että eläkettä saavan hoitotuki ja mahdollinen asumistuki on haettu Kelasta. Asiakas ilmoittaa tuloissa tapahtuvista muutoksista ikäihmisten palveluihin, asiakasmaksuyksikköön.

11. Asiakkaalle myönnetty palveluseteli lähetetään sähköisesti palveluntuottajalle.

12. Asiakas osallistuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa suunnitteluun 2-3 kuukauden sisällä muutosta ja saa sen kirjallisesti itselleen.

13. Asiakas maksaa palveluntuottajalle sopimusten mukaisesti palveluista omavastuuosuuden (palvelun ja palvelusetelin välisen erotuksen) sekä muut palvelusopimuksen mukaiset palvelut.

Asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin perusteella myönnetään palvelupäätös

Omaishoidon tuen palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus voidaan postittaa tai tuoda Neuvontapiste Nestoriin, tai sen voi lähettää sähköisesti turvapostilla. Asiakas voi olla yhteydessä Nestoriin myös saadakseen ohjausta ja neuvontaa palveluista. Neuvontaa voi saada paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse tai Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Omaishoidon tuen palveluja järjestetään asiakkaalle, kun muiden läheisten tuki ei enää riitä. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Arvion jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen.

Palvelusetelituottajan valinta

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelupäätöksen mukaiset palvelut palvelusetelin arvoon saakka. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Palvelun asiointikanavat

Ikäihmisten omaishoidon tuen palveluseteliasioiden yhteyshenkilö

Ikäosaamiskeskuksen palveluohjaaja toimii yhteyshenkilönä omaishoidon tuen palveluseteliasiakkaille ja -yrittäjille.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut -esite 2022

Ikäihmisten palvelut -esite v. 2022 sisältää palvelujen kuvaukset ja vastuuhenkilöiden yhteistiedot. Fyysinen esite on saatavissa Nestorista.

Lisätietoja

Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022 -

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Omaishoidon opas - Ikäihmisten palvelut

Omaishoidon oppaan tarkoitus on rovaniemeläisten omaishoitoperheiden tietoisuuden lisääminen omaishoidon palveluista ja eri tukipalveluista.

Lisätietoja

Omaishoidon tukihakemus (65 vuotta täyttäneet)

Omaishoidontuki on omaishoitajalle myönnettävä etuus, jolla tuetaan ikääntyneen läheisen hoitamista kotona.

Lisätietoja

Palveluseteli ikäihmisten palveluissa

Esite sisältää tietoa Palvelusetelin käytöstä ikäihmisten palveluissa.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022/ Ikäihmisten palvelualue

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma ohjaa perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien ikäihmisten sosiaalipalvelujen käytännön valvontatyötä.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Puhelinpalvelu
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
omaishoito, kotiin viedyt palvelut, ikääntyminen, vanhuspalvelun omaishoidon tuki