Palvelu

Palveluseteli ikäihmisten päivätoiminnan palveluissa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Palveluseteli on tapa järjestää ikäihmisen tarvitsemia päivätoiminnan palveluita. Päivätoiminnan palveluiden sisältö on kuvattu Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjassa.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Palveluseteli on tapa järjestää asiakkaan tarvitsemia omaishoidon tuen palveluita. Päivätoiminnan palveluiden sisältö on kuvattu Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjassa.

  1. Asiakas tai hänen edustajansa ottaa yhteyttä Neuvontapiste Nestoriin.
  2. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa.
  3. Asiakas saa palvelupäätöksen postitse.
  4. Päätöksen mukana asiakkaalle menee tieto, järjestyykö kotihoito kaupungin omana toimintana vai palvelusetelituottajan kotihoidon yksiköistä, joihin asiakas/läheinen ovat itse yhteydessä. Tutustumista varten asiakas ei tarvitse palveluseteliä, vaan päätöksen palvelutuotteesta, jolla osoittaa palveluntuottajalle saavansa palvelusetelin kotihoidon palveluun.
  5. Asiakas antaa mahdollisimman nopeasti tuloselvityksen bruttotuloista liitteineen palvelusetelin myöntämistä varten ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuyksikköön.
  6. Asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo, josta hän saa palvelusetelipäätöksen postitse asiakasmaksuyksiköstä.
  7. Asiakas sopii palveluista palvelusetelituottajan kanssa.
  8. Asiakas ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan asiakasmaksuyksikköön.
  9. Asiakas tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.

10. Asiakas huolehtii, että eläkettä saavan hoitotuki ja mahdollinen asumistuki on haettu Kelasta. Asiakas ilmoittaa tuloissa tapahtuvista muutoksista ikäihmisten palveluihin, asiakasmaksuyksikköön.

11. Asiakkaalle myönnetty palveluseteli lähetetään sähköisesti palveluntuottajalle.

12. Asiakas osallistuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa suunnitteluun 2-3 kuukauden sisällä muutosta ja saa sen kirjallisesti itselleen.

13. Asiakas maksaa palveluntuottajalle sopimusten mukaisesti palveluista omavastuuosuuden (palvelun ja palvelusetelin välisen erotuksen) sekä muut palvelusopimuksen mukaiset palvelut.

Asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin perusteella myönnetään palvelupäätös

Päivätoiminnan palveluja järjestetään asiakkaalle kun läheisten tuki ei enää riitä kotona pärjäämiseen. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Arvionnin jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen. Palvelupäätöksen jälkeen myönnetään mahdollisesti palveluseteli, mikäli Rovaniemen kaupungin kotihoidon palveluista ei palvelua voida järjestää.

Palvelusetelituottajan valinta

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelupäätöksen mukaiset kotihoidon palvelut palvelusetelin arvoon saakka. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Jos kotihoidon palveluiden kriteerit eivät täyty, yksityisiä palveluja tarjoavat kokonaan omakustanteisesti useat palveluntuottajat Rovaniemellä.

Lisätietoa palvelusetelistä: Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalveluiden sääntökirja

Päivätoiminta palvelusetelin arvo on 40 €/6 tuntia ja 25 €/4 tuntia. Palveluseteli ei sisällä kuljetusta.

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen vanhus- ja kotihoitopalveluiden verkkoneuvonta

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Ikäihmisten päivätoiminta Tapionkoti

Ikäihmisten päivätoimintaa järjestetään Tapionkodilla arkipäivisin 8-15

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut -esite 2022

Ikäihmisten palvelut -esite v. 2022 sisältää palvelujen kuvaukset ja vastuuhenkilöiden yhteistiedot. Fyysinen esite on saatavissa Nestorista.

Lisätietoja

Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirja 2022 -

Sääntökirjassa on ohjeet Rovaniemen kaupungin, palveluntuottajan ja asiakkaan palvelusetelin käytöstä.

Lisätietoja

Palveluseteli ikäihmisten palveluissa

Esite sisältää tietoa Palvelusetelin käytöstä ikäihmisten palveluissa.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma 2020 - 2022/ Ikäihmisten palvelualue

Sosiaalipalvelujen valvontaohjelma ohjaa perusturvalautakunnan valvontavastuulle kuuluvien ikäihmisten sosiaalipalvelujen käytännön valvontatyötä.

Lisätietoja

Päivätoiminta Tapionkoti ja Veitikantupa

Tapionkodissa ja Veitikantuvassa järjestetään kuntoutumista edistävää ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ikäihmisille arkipäivisin klo 8-15.

Korkalonkatu 10, 96100 ROVANIEMI,
Tapionkoti

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
virkistystoiminta, sosiaalipalvelut, päivätoiminta (sosiaalipalvelut)