Palvelu

Palvelutarpeen arviointi

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi,Englanti
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ota yhteyttä perhesosiaalityön palvelutarpeen arviointiin ja kiireellisessä asiassa sosiaalipäivystykseen (24/7).

  • Kiireettömissä tilanteissa voit tehdä lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen sähköisillä lomakkeilla.
  • Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.
  • Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko lapsella tai lapsiperheellä tuen tarvetta. Arvioinnin aikana tarkastellaan lapsen arjen sujumista kokonaisvaltaisesti ja tehdään arvio tukitoimien tarpeesta.
  • Lastensuojelutarpeen selvityksessä arvioidaan lapsen/nuoren omaa käyttäytymistä, vanhempien valmiuksia vastata lapsen tarpeisiin sekä lastensuojelun tukitoimien tarvetta.
  • Arviointi tehdään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Tapaamiset voidaan järjestää sosiaalitoimistossa, lapsen kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lasta tavataan, jotta kuullaan lapsen oma kokemus arjen sujumisesta.
  • Vanhempien kanssa selvitetään lapsen elämäntilannetta lapsen näkökulmasta. Samalla arvioidaan vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen turvallisuudesta, perustarpeista ja kehitystason mukaisesta hoidosta ja kasvatuksesta.
  • Sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä muihinkin lapsen elämään kuuluviin henkilöihin, kuten opettajaan tai päiväkodin henkilökuntaan. Tapaamisten määrä vaihtelee yhdestä useampaan tarpeen mukaisesti.
  • Selvityksestä tehdään kirjallinen yhteenveto. Siihen kirjataan asiat, joita on käsitelty tapaamisissa. Yhteenvetoon kirjataan erikseen lapsen, vanhempien ja sosiaalityöntekijän näkemys palvelutarpeesta. Jos näyttää siltä, että lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat sosiaalihuollon apua, niin asiakkuus voi alkaa joko perhesosiaalityössä tai lastensuojelussa.

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskus

Sosiaalipalveluissa edistetään kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistään ja vähennetään sosiaalisia ongelmia.

Rovakatu 1, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
palvelutarpeen arviointi, lapset (perheenjäsenet), ehkäisevä lastensuojelu