Palvelu

Perhehoito (65-vuotta täyttäneet)

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Perhehoitoon hakeudutaan ikäihmisten palvelujen kautta

Ikäihmisten perhehoito on jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista perhehoitoa perustuen yksilölliseen asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Pitkäaikainen perhehoito on ympärivuorokautista ja toistaiseksi voimassaolevaa perhehoitoa, jossa ikäihminen muuttaa perhekotiin.

Lyhytaikainen perhehoito on ympärivuorokautista määräaikaista perhehoitoa, joka kestää enintään 14 vrk/kk.

Osavuorokautinen perhehoito on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee perhehoidon palvelua osavuorokautisesti. Osavuorokautinen perhehoito voi olla kertaluonteista tai toistuvaa jaksottaista hoitoa. Osavuorokautinen perhehoito voi olla kestoltaan alle 6 h/vrk, 6- 12 h/vrk tai erikseen sovittaessa yli 12 h/vrk.

Perhehoito ikäihmisen kodissa mahdollistaa esimerkiksi omaishoitajan vapaan tilanteissa, joissa ikäihminen ei voi tai halua lähteä pois omasta kodistaan. Tällöin perhehoito on pääsääntöisesti lyhytaikaista tai osavuorokautista.

Perhehoitoon tulevan ikäihmisen tulee selvitä öisin ilman säännöllistä avun tarvetta. Lisäksi fyysisen toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hänen avuntarpeeseensa on mahdollista vastata pääasiallisesti yhden ihmisen avulla.

Palvelun asiointikanavat

Ikäihmisten perhehoito (65 vuotta täyttäneet)

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestorin puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut -esite 2022

Ikäihmisten palvelut -esite v. 2022 sisältää palvelujen kuvaukset ja vastuuhenkilöiden yhteistiedot. Fyysinen esite on saatavissa Nestorista.

Lisätietoja

Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje

Toimintaohje kuvaa miten Rovaniemen kaupunki toteuttaa ikäihmisten perhehoitoa.

Lisätietoja

Neuvontapiste Nestori

Ikäihmisten palveluista sekä niiden piiriin hakeutumisesta saa tietoa ja ohjausta ottamalla yhteyttä Nestoriin.

Pohjolankatu 2 A, 96100 ROVANIEMI,
Sisäänkäynti Kauppatorin puoleisesta ovesta.

Aukioloajat

Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Puhelinpalvelu
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
etäomaishoito