Palvelu

Perusopetukseen valmistava opetus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Lisätietoja maahanmuuttajien valmistavasta opetuksesta ja sen järjestämisestä saat opetuspäälliköltä. Hae lapsellesi paikkaa valmistavaan opetukseen päivähoitohakemuksella tai koulupaikkahakemuksella.

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Lapsi voi opiskella perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei riitä seuraamaan opetusta suomen kielellä. Valmistavaan opetukseen voi osallistua myöhemminkin, mikäli oppilas ei ole aiemmin saanut valmistavaa opetusta ja tarvitsee vielä vahvaa tukea suomen kielen perusteiden oppimisessa.

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun asiointikanavat

Koulupaikkahakemus (kuntaan muuttavat)

Hakijat, joilla ei ole Rovaniemen Wilma-tunnuksia käytössään, hakevat lapselleen koulupaikkaa tällä verkkolomakkeella.

Lisätietoja

Application for early childhood education / pre-primary education in English

If it is not possible for you to send an application online, you can use this form.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hakemuslomake

Jos et voi tehdä sähköistä hakemusta, hae tällä lomakkeella lapsellesi esiopetuspaikkaa tai varhaiskasvatuspaikkaa.

Lisätietoja

Ounasrinteen peruskoulu

Ounasrinteen peruskoululla on vuosiluokkien 1-9 opetusta.

Matkajängäntie 5, 96400 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja

Ounasvaaran peruskoulu

Ounasvaaran yhtenäiskoulussa ovat luokka-asteet 1-9.

Poropolku 7, 96400 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja

Rantavitikan peruskoulu

Yhtenäinen peruskoulu, jossa luokka-asteet 1-9 ja joustavan perusopetuksen ryhmä (7- 9) JOPE. Koulussa on myös kuvataidepainotteinen linja.

Yliopistonkatu 6, 96300 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
peruskoulu, maahanmuuttajien valmistava koulutus, perusopetus, valmistava opetus, maahanmuuttajat