Palvelu

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen seurakunta, Rovalan Nuoret ry, Rovaniemen 4H-yhdistys, Rovaniemen Steinerkouluyhdistys ry, Rovaniemen Kristillinen koulu
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Iltapäivätoimintaan hakeminen:

  • Hae iltapäivätoiminnan paikkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan sähköisen asioinnin kautta tehtävällä hakemuksella. Hakemuksessa voi määritellä haluamansa iltapäivätoiminnan aloittamisajankohdan. Hakuvaihtoehdoista valitaan vain sen koulun iltapäivätoimintapaikka, jossa lapsi on oppilaana. Hakuajasta seuraavalle lukuvuodelle tiedotetaan erikseen.
  • Iltapäivätoimintaan voi hakea myös lukukauden aikana.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

  • Ilmoita irtisanomisesta palveluohjaukseen varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi.
  • Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Mikäli iltapäivätoimintapaikka halutaan päättymään esim. tammikuun alusta, tulee irtisanominen tehdä marraskuun aikana. Iltapäivätoimintapaikka päättyy aina kuukauden loppuun.

Iltapäivätoiminnan maksujen alennus tai maksuvapautus voidaan myöntää ainoastaan voimassa olevaan toimeentulotukipäätökseen, sosiaalihuollon lausuntoon tai maahanmuuttoviranomaisen lausuntoon perustuen. Lisätietoja saat perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluohjauksesta.

Voit jättää palautetta iltapäivätoiminnasta sähköpostitse varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai Rovaniemen kaupungin palaute- kanavan kautta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu kaikille 1.–2.-luokkalaisille. Lisäksi toimintaan voivat hakea erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Rovaniemellä iltapäivätoimintaa tarjotaan ja järjestetään ensisijaisesti peruskoulun 1. - 2. vuosiluokan oppilaille. Erityisen tuen päätös ylemmillä vuosiluokilla kuin 1.-2. luokka ei yksinään oikeuta iltapäivätoimintapaikkaan. Rovaniemellä ei järjestetä aamupäivätoimintaa. Iltapäivätoimintaan tulee hakea jokainen lukuvuosi erikseen.

Kehitysvammalain mukaisesti järjestettävää iltapäivätoimintaa (KIP) järjestetään erillisenä toimintana Rantavitikan, Nivavaaran ja Myllärin kouluilla. Toimintaan haetaan perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluohjauksen kautta. Toimintaa koordinoi yhteystyössä Lapin hyvinvointialue, palveluohjaus ja koulujen rehtorit.

Iltapäivätoimintapaikan ryhmäkokoon vaikuttaa toimintaan osallistuvien lasten tuen tarve sekä iltapäivätoiminnan käytettävissä olevat tilat. Erityistä tukea saavien oppilaiden iltapäivätoiminta järjestetään muun iltapäivätoiminnan yhteydessä. Tarvittaessa toimintaan osallistuvien lasten tuen tarpeista konsultoidaan lukukausittain Rovaniemen kaupungin kasvun ja oppimisen tuen tiimiä ryhmän enimmäiskokoa määriteltäessä.

Rovaniemen kaupunki on Perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa (Sivistyslautakunta 22.2.24 23§) määrittänyt valintaperusteet iltapäivätoimintaan.

Lisätietoja saat Rovaniemen perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta.

Iltapäivätoimintamaksut perii kuukausittain toiminnan tuottaja. Maksu on saman suuruinen kaikkina lukuvuoden kuukausina, riippumatta käytettävissä olevien ip-toimintapäivien määrästä (koulun aloitus elokuussa ja kouluvuoden loma-ajat).

Maksujen alennus tai maksuvapautus voidaan myöntää ainoastaan voimassa olevaan toimeentulotukipäätökseen, sosiaalihuollon lausuntoon tai maahanmuuttoviranomaisen lausuntoon perustuen. Lausunto tulee olla hakemuksen liitteenä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/131412_po_aamu_ja_iltapaivatoiminnan_perusteet_2011.pdf
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun asiointikanavat

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan nykyisille asiakkaille

Jos olet jo varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakas, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisätietoja

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan uusille asiakkaille

Jos olet uusi asiakas ja haet varhaiskasvatus-, esiopetus- tai iltapäivätoiminnan paikkaa, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisätietoja

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.

Lisätietoja

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennushakemus

Maksualennushakemus täytetään, kun asiakas haluaa iltapäivätoiminnan maksusta alennusta.

Lisätietoja

Päiväkodissa, koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettavan lääkehoidon suunnitelma

Täytä tämä lääkehoidon suunnitelma yhdessä huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa, jos lapsesi tarvitsee lääkehoitoa päiväkodissa.

Lisätietoja
Asiasanat
erityisoppilaat, peruskoulu, aamupäivätoiminta, perusopetus, iltapäivätoiminta