Palvelu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen seurakunta, Rovalan Nuoret ry, Suomen Nuorisoseurat ry, Rovaniemen 4H-yhdistys ja Rovaniemen Steinerkouluyhdistys ry.
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Iltapäivätoimintaan hakeminen:

* Hae iltapäivätoiminnan paikkaa Wilman kautta tehtävällä hakemuksella edellisenä keväänä. Hakemuksessa voi määritellä haluamansa iltapäivätoiminnan aloittamisajankohdan. Hakuajasta tiedotetaan erikseen.

  • Iltapäivätoimintaan voi hakea myös lukukauden aikana.

Maksualennus

  • Täytä maksualennushakemus, mikäli haluat hakea iltapäivätoiminnan maksun alennusta/vapautusta.

* Toimita hakemus ja tarvittavat liitteet hakemuksessa mainittuun osoitteeseen.

  • Laskutusjakso on kalenterikuukausi.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

  • Tee kirjallinen irtisanomisilmoitus iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

* Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Kerhopaikka päättyy aina kuukauden loppuun.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Rovaniemellä perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2. luokkien oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 1.-3. luokkien oppilaille.

Rovaniemellä lukuvuoden 2019-2020 toimintamaksu on 90 euroa / lapsi / kuukausi. Maksut ovat ulosottokelpoisia.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun asiointikanavat

Hakemus perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lomake täytetään, kun lapselle haetaan paikkaa perusopetuksen iltapäivätoiminnasta.

Lisätietoja

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennushakemus

Maksualennushakemus täytetään, kun asiakas haluaa iltapäivätoiminnan maksusta alennusta.

Lisätietoja

Päiväkodissa, koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa toteutettavan lääkehoidon suunnitelma

Täytä tämä lääkehoidon suunnitelma yhdessä huoltajan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa, jos lapsesi tarvitsee lääkehoitoa päiväkodissa.

Lisätietoja
Asiasanat
erityisoppilaat, peruskoulu, aamupäivätoiminta, perusopetus, iltapäivätoiminta