Palvelu

Potilasasiamies

Palvelun toteuttaa
Merikratos Oy
Palvelun kieli
Suomi,Englanti

Jos olet kokenut tulleesi väärin kohdelluksi terveyshuollon palveluissa, voit selvitellä tilannetta potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamies pyrkii selventämään päätöksen perusteita sekä Suomen lain ja kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja.

Tarvittaessa potilasasiamies auttaa valituksen, muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä. Kuntasi potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa Merikratos Oy.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Asiakas on yhteydessä potilasasiamieheen puhelimitse tai sähköpostitse osoitteeseen potilasasiamies@merikratos.fi (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja).

Asiakas täyttää asiakkaan asemasta ja oikeuksista lain mukaisen muistutuksen.

Potilasasiamies neuvoo terveydenhuollon potilaita näiden asemasta ja oikeuksista. Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, potilasasiamies avustaa potilasta tekemään muistutuksen hoidosta vastanneelle johtajalle.

Potilasasiamies neuvoo potilasta myös tilanteissa, joissa terveydenhuollon henkilöstön toiminta antaa aiheen rikos- tai kurinpitomenettelyyn. Potilasasiamies opastaa, miten asia saatetaan vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä. Hän auttaa myös hakemaan korvauksia Potilasvakuutuskeskuksesta.

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla potilasasiamies. Sama potilasasiamies voi toimia useammassakin yksikössä; esimerkiksi joillakin kunnilla on yhteinen potilasasiamies.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen potilasasiamies

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Sosiaali- ja potilasasiamiehen puhelinpalvelu

Jos olet kokenut tulleesi väärin kohdelluksi sosiaali- tai terveyshuollon palveluissa, voit selvitellä tilannetta puhelinpalvelussa.

Lisätietoja

Potilasasiamiehen esite

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutus

Sosiaali- tai terveyshuollon palveluiden asiakas täyttää lainmukaisen muistutuksen riita/ongelmatilanteissa.

Lisätietoja
Asiasanat
potilasasiamiehet