Palvelu

Pysäköinninvalvonta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Pysäköintivirhemaksu kaupunginosissa 1-18 ja 21 on 50€ ja muualla 40€

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksua tai rengaslukkoa koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun pysäköintivirhemaksu on annettu tai maksuvaatimus saatu tiedoksi.

Oikaisuvaatimukset käsitellään keskimäärin 2 viikon kuluessa. Päätös lähetetään ainoastaan postitse antamaasi postiosoitteeseen.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös Asiakaspalvelut Osviitta asiakaspalvelupisteessä.

Oikaisuvaatimuksista voi tarvittaessa kysyä puhelintunnilla ti ja to klo 14 - 15. Muuna aikana voit jättää puhelinvastaajaan yhteystietosi, jotta voimme olla myöhemmin teihin yhteydessä.

Pysäkointivirhemaksun maksuaika on 30 pv. Oikaisuvaatimus ei jatka maksuaikaa vaan maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus hyväksytään.

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. Yleisten alueiden pysäköintiä valvovat kunnalliset pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Pysäköinnintarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun näiden kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Jos olet mielestäsi saanut sakon väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköinninvalvonta voi lukita auton renkaan, jos autosi on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai autollesi on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa. Useissa suurissa kaupungeissa toimii myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja sääntönsä.

Tieliikennelaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267
Laki ajoneuvojen siirtämisestä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080828
Maastoliikennelaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951710?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=maastoliikennelaki
Tieliikenneasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182
Pelastuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki
Laki pysäköinninvalvonnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110727

Palvelun asiointikanavat

Oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle

Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta Rovaniemen kaupungin pysäköintialueilla.

Lisätietoja

Pysäköinnin vikailmoitukset ja pysäköinnintarkastajien päivystys.

Puhelinasionti pysäköinnintarkastajille pysäköinninvalvontaan liittyvissä asioissa.

Lisätietoja

Pysäköinninvalvonnan puhelintunti

Puhelinasiointi pysäköintivirhemaksuihin liittyvissä asioissa.

Lisätietoja
Asiasanat
pysäköinninvalvonta (valvonta)