Palvelu

Rajankäynti asemakaava-alueella

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Rajankäynti on virallinen kiinteistönmääritystoimitus, jossa selvitetään ja ratkaistaan tontin rajan ja rajamerkin paikka. Toimituksessa pidetään kokous, johon kutsutaan epäselvään rajaan rajoittuvien kiinteistöjen omistajat. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Rajankäynnin hakijana voi olla esimerkiksi kiinteistön omistaja tai osaomistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee.

Rajankäyntitoimitusta (kiinteistönmääritystoimitusta) hakee maanomistaja tai rajamerkin häviämisen aiheuttanut viranomainen, yhteisö tai muu henkilö.

Hae toimitusta tulostettavalla hakemuslomakkeella. Postita hakemus Rovaniemen kaupunki / paikkatieto- ja tonttipalvelut, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai lähetä sähköpostilla osoitteeseen kiinteistonmuodostus@rovaniemi.fi. Voit jättää hakemuksen myös kaupungintalon Osviitan asiakaspalvelupisteeseen.

Katso maksut verkkosivulta Kiinteistönmuodostus.

Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka, rakennetaan tarvittavat rajapyykit kadonneiden tilalle ja merkitään tarvittaessa rajalinja maastoon. Rajankäynti on tarpeen, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä. Jos rajamerkki on vaarassa tuhoutua esimerkiksi kaivutyön takia, tulee rajankäyntiä hakea ennen töihin ryhtymistä.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rajankäynneistä ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Palvelun asiointikanavat

Kiinteistötoimitushakemus

Hakemus lakisääteisten kiinteistönmuodostamis- ja kiinteistörekisteripalveluiden vireille saattamiseksi.

Lisätietoja
Asiasanat
rajamerkkien rakentaminen, kiinteistötoimitus, rajankäynti