Palvelu

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan.

Tilaa rakennuslupapiirustukset nähtäväksi rakennusvalvonnan kautta puhelimitse tai sähköpostitse osoitteesta: rakennusvalvonta.arkistohaku@rovaniemi.fi

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Asiakirjojen tilaaminen arkistosta on maksullista. Tiedot maksuista ja taksoista löytyvät liitetiedosta http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=094ed775-0ffd-4091-8385-9bce271ad8b7

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831
Asiasanat
rakennusvalvonnan arkistot, rakennusvalvonta, arkistointi

Liittyvät sivut