Palvelu

Rasitetoimitus asemakaava-alueella

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Rakennusrasitteista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja niiden perustamista haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae rasitetoimitusta kunnan kiinteistötoimelta tai Maanmittauslaitokselta.

Maanomistaja hakee kiinteistörasitteen perustamista tarkoittavaa kiinteistötoimitusta. Liitä hakemukseen rasitesopimus. Voit hakea toimitusta myös tulostettavalla lomakkeella. Postita hakemus Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksikköön osoitteeseen Rovaniemen kaupunki/Paikkatieto- ja tonttipalvelut, PL 8216, 96101 Rovaniemi. kaupunki tai lähetä sähköpostilla osoitteeseen kiinteistonmuodostus@rovaniemi.fi. Voit jättää hakemuksen myös Osviitan asiakaspalvelupisteeseen.

Kysy lisätietoja ja toimintaohjeita paikkatieto- ja tonttipalvelun yksiköstä kiinteistöinsinööriltä tai toimitusinsinööreiltä puhelimitse tai asioimalla kaupungintalolla.

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä sopimusta.

Rasite voidaan perustaa vain kiinteistönmuodostamislain määräämiin tarkoituksiin. Rasitteen pitää olla tarpeellinen eikä siitä saa aiheutua huomattavaa haittaa.

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasite tarkoittaa pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyttä, ajoneuvon pitämistä tai vesi-, viemäri- tai sähköjohdon sijoittamista varten tarvittavaan alueeseen.

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa.

Kaupunkien asemakaava-alueilla rasitteen perustamisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lisätietoja
Asiasanat
tontit, rasitetoimitus, kiinteistötoimitus