Palvelu

Rovaniemen kaupungin virallinen ilmoitustaulu

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Virallisella ilmoitustaululla julkaistaan kaupungin kuulutukset, kaavakuulutukset, avoimet työpaikat, valtion kuulutukset ja muut kuulutukset.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kaupungin virallisen ilmoitustaulun löydät asiakaspalvelupiste Osviitasta. Kuulutuksia voit lukea myös sähköiseltä ilmoitustaululta kaupungin verkkosivuilta.

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot:

• kuntastrategia

• hallintosääntö

• talousarvio ja -suunnitelma

• tilinpäätös

• tarkastuslautakunnan arviointikertomus

• tilintarkastuskertomus

• kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

• konserniohje

• luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

• luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet

• palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410
Asiasanat
viralliset kuulutukset, ilmoitukset (tiedotteet), ympäristöilmoitukset, kaupungit, rakennusvalvonta, avoin työpaikka, kuulutusmenettely, yleiskaavat (kaavat)