Palvelu

Ruokailu päiväkodeissa, esiopetuksessa ja kouluissa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Mikäli oppilaalla on ruokailuun liittyviä erityistarpeita, ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon tai varhaiskasvatusyksikön johtajaan.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Palvelun asiointikanavat

Selvitys erityisruokavaliosta

Tällä lomakkeella ilmoitat lapsen pysyvän erityisruokavalion sekä ruoka-aineallergiat, jotka aiheuttavat vakavia oireita.

Lisätietoja
Asiasanat
peruskoulu, esikoulu, perusopetus, kouluruokailu, esiopetus

Aiheeseen liittyviä uutisia

 • 13.4.2021

  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Rovaniemellä

  Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilu kohdistuu kaudella 2021-2022 vuonna 2016 syntyneisiin ja kaudella 2022-2023 vuonna 2017 syntyneisiin lapsiin. Kokeiluun tulevat 105 kuntaa on valittu satunnaisotannalla ja Rovaniemi on yksi valituista kunnista.

 • 8.4.2021

  Vaaranlammen päiväkodille esitetään uudisrakennusta, päiväkoti väistötiloihin Koskikadulle elokuussa – tilajaosto käsittelee 14.4.

  Vaaranlammen koulun hankesuunnittelua varten on selvitetty nykyisten koulun yhteydessä olevien päiväkodin sekä hammashoitolan ja neuvolan rakennusten kunto. Tilajaosto käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan 14.4.2021.

 • 18.3.2021

  Lapset rakensivat robotteja, joista osa lensi Marsiin asti

  Maaliskuun 18. päivä vietetään valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää teemalla “Nyt on monilukutaidon aika”. Rovaniemen päiväkodeissa monilukutaitoa harjoitellaan lasten kanssa ympäri vuotta monin eri tavoin oppimisen eri osa-alueilla. Ruokolammen päiväkodin lasten robottiprojekti ja avoimen päiväkodin kuvasuunnistuspäivä ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten monilukutaitoa harjoitellaan varhaiskasvatuksessa.