Palvelu

Ryhmäkoti Metsätähti

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Asumispalveluihin hakuprosessi tulee vireille, kun asiakas toimittaa hakulomakkeen neuvontapiste Nestoriin.

Kirjallinen päätös tehdään kolmessa (3) kuukaudessa asian vireille tulosta käytössä olevien tietojen

perusteella ja myöntämisperusteisiin pohjautuen (Petu ltk 28.5.2019, §81).

Hakijan välttämättömät ja tarpeelliset tiedot annetaan palvelusopimuksen perusteella asumispalveluja tuottavalle

yksikölle. Asiakkaalle tarjotaan ensisijaisesti asumispalvelupaikkaa kaupungin omista yksiköistä. Yksityisissä asumispalveluissa palveluiden järjestämistapa on palveluseteli-malli.

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet löytyvät Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Asukkaat maksavat vuokran, joka määräytyy perusturvalautakunnan päätösten mukaisesti.

Ateriamaksu sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan.

Asiakas maksaa palvelumaksun saamastaan hoidosta ja hoivasta sekä palveluista. Maksu määräytyy palvelutarpeen ja maksukyvyn mukaan. Maksu sisältää perushoidon, siivous- ja vaatehuollon palvelut sekä sairaanhoidon palvelut.

Lääkkeet asukas ostaa itse.

Palvelun asiointikanavat

Ryhmäkoti Metsätähden puhelinasiointi

Metsätähti on ikäihmisten asumispalveluyksikkö, jossa tuetaan asukkaiden elämänlaatua ja päivittäisiä toimintoja.

Lisätietoja

Omavalvontasuunnitelma / Ryhmäkoti Metsätähti

Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palveluasumisen tuottaja itse valvoo yksikköjensä toimintaa ja palvelujen laatua.

Lisätietoja

Ryhmäkoti Metsätähti

Ryhmäkoti Metsätähti on sosiaalihuoltolain alainen yksikkö, jonne asukkaat ohjautuvat asumaan SAS-työryhmän päätöksellä.

Hangaspisto 2, 96400 ROVANIEMI,
Metsätähti 1

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
vanhuspalvelut, palveluasuminen (asuminen), ikääntyneet (ikään liittyvä rooli), tehostettu palveluasuminen