Palvelu

Sopeutumisvalmennus

Palvelun toteuttaa
Lapin hyvinvointialue
Palvelun kieli
Suomi

Sopeutumisvalmennus auttaa vammaista tai vakavasti sairasta sekä hänen läheisiään sopeutumaan vamman tai sairauden mukanaan tuomiin muutoksiin.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Sopeutumisvalmennus on maksutonta.

Sopeutumisvalmennuksessa autetaan vammaista tai vakavasti sairastunutta henkilöä ja hänen läheisiään hyväksymään tilanteesta aiheutuvat arkiset ongelmat. Samalla heitä tuetaan hakemaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat täysipainoisen elämän.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista, lyhytaikaista tai toistuvaa. Sitä voidaan järjestää kurssimuotoisesti tai esimerkiksi kotikäynneillä. Sopeutumisvalmennuksen toteutuksesta tehdään yksilöllinen suunnitelma.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759
Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen pienteollisuustalo, Piekkari

Rovaniemen pienteollisuustalo Piekkarissa toimii kunnan terveydenhuollon, ikäihmisten ja vammaissosiaalityön palveluyksiköitä.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Hammashoitolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 14:30

Ikäihmisten neuvontapiste Nestori
Ma - Pe: 09:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
sopeutumisvalmennus (sosiaalipalvelut), sopeutumisvalmennus (valmennus)