Palvelu

Sosiaaliasiamies

Palvelun toteuttaa
Merikratos Oy
Palvelun kieli
Suomi

Jos olet kokenut tulleesi väärin kohdelluksi varhaiskasvatuksen tai sosiaalihuollon palveluissa, voit selvitellä tilannetta sosiaaliasiamiehen kanssa.

Sosiaaliasiamies pyrkii selventämään päätöksen perusteita sekä Suomen lain ja kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja.

Tarvittaessa sosiaaliasiamies auttaa valituksen, muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen tekemisessä. Kuntasi sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoitaa Merikratos Oy.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Asiakas on yhteydessä sosiaaliasiamieheen puhelimitse tai sähköpostilla osoitteeseen sosiaaliasiamies@merikratos.fi (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja).

Asiakas täyttää asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisen muistutuksen.

Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa sosiaalihuollon asiakkaita heidän oikeuksistaan. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksien ja aseman kehitystä.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja asioita oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen sosiaaliasiamies

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Sosiaali- ja potilasasiamiehen puhelinpalvelu

Jos olet kokenut tulleesi väärin kohdelluksi sosiaali- tai terveyshuollon palveluissa, voit selvitellä tilannetta puhelinpalvelussa.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon muistutus

Sosiaali- tai terveyshuollon palveluiden asiakas täyttää lainmukaisen muistutuksen riita/ongelmatilanteissa.

Lisätietoja

Sosiaaliasiamiehen esite

Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä muistutus -lomake

Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakas täyttää lainmukaisen muistutuksen riita/ongelmatilanteissa.

Lisätietoja
Asiasanat
sosiaaliasiamiehet