Palvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen vammaisille henkilöille

Palvelun toteuttaa
yksityiset palveluntuottajat, Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Vammaisten asumispalvelujen hakemiseksi otetaan yhteys puhelimitse vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijään, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa.

Asiakas maksaa sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta palvelumaksun, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Palvelumaksu määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tuloihin ja varallisuuteen perustuen asiakasmaksulain mukaisesti.

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Palvelun asiointikanavat

Asiasanat
palveluasuminen (asuminen), asumispalvelut, palveluasuminen (asumispalvelut), ympärivuorokautinen hoito (sosiaalipalvelut), tehostettu palveluasuminen, vammaiset