Palvelu

Sosiaalinen kuntoutus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Ksakki ry, Lapin Martat ry, Rovalan Setlementti ry, Taito Lappi ry
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit kysyä lisätietoja sosiaalisen kuntoutukseen liittyen Rovaniemen aikuissosiaalityöstä puhelimitse tai verkkoneuvonnan kautta.

Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeesi arvioidaan Rovaniemen aikuissosiaalityössä.

Sosiaalinen kuntoutus on tehostettua tukea, jolla vahvistetaan apua tarvitsevien henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, torjutaan heidän syrjäytymistään ja edistetään heidän osallisuuttaan.

Kuntoutuksessa selvitetään henkilön tuen tarve ja etsitään hänelle sopivat palvelut. Tukea voi saada esimerkiksi arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä tuetaan nuorta, jotta tämä ei keskeyttäisi opintojaan tai työskentelyään.

Sosiaalista kuntoutusta voidaan tarjota monella tavalla. Myös järjestöt ovat aktiivisia sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjiä.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen aikuissosiaalityön verkkoneuvonta ja asiointi

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja
Asiasanat
sosiaalinen kuntoutus (kuntoutus), sosiaaliohjaus, aikuissosiaalityö, sosiaalinen toimintakyky