Palvelu

Sosiaalipäivystys

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Sosiaalipäivystys arvioi välttämättömän ja kiireellisen sosiaalipalvelujen tarpeen sekä tekee tarvittavat toimenpiteet. Avun tarve voi liittyä lapsen turvattomiin olosuhteisiin, lapsen tai nuoren huolestuttavaan käyttäytymiseen, perheväkivaltaan tai aikuisen tai vanhuksen sosiaalihuollon tarpeeseen.

Sosiaalipäivystyksestä voi pyytää apua myös äkillisissä kriisitilanteissa, tällaisia ovat esimerkiksi läheisen kuolema, oma tai läheisen vakava sairastuminen ja erilaiset onnettomuudet.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Kiireellisissä asioissa soita sosiaalipäivystykseen.

Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, ota yhteys hätäkeskukseen 112.

Kiireettömissä asioissa:

Ota yhteys omaan työntekijääsi tai sosiaalipalvelujen neuvontaan.

Tee kiireettömät lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset kaikkia ikäryhmiä koskien oheisilla sähköisillä lomakkeilla.

Tee lastensuojeluilmoitus, jos sinulla on herännyt huoli lapsen hyvinvoinnista. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta.

Ilmoita sosiaalihuollon tarpeesta, kun kyse on aikuisesta. Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen vaikuttaa kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan.

Tee yhteydenotto, kun huolesi koskee lapsiperheitä ja aikuisväestöä. Ammattihenkilö voi asiakkaan suostumuksella tai yhdessä asiakkaan kanssa tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. Jos suostumusta ei ole, tee ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tai lastensuojeluilmoitus.

Sosiaalipäivystys on tarkoitettu rovaniemeläisille tai Rovaniemen kunnan alueella oleskeleville kiireellistä sosiaalihuollon apua tarvitseville.

Sosiaalipäivystykseen tulee ottaa yhteyttä, kun tarvitaan esimerkiksi lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua. Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisesti.

Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskus

Sosiaalipalveluissa edistetään kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistään ja vähennetään sosiaalisia ongelmia.

Rovakatu 1, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
sosiaalipäivystys