Palvelu

Suuresta yleisötilaisuudesta ilmoittaminen

Palvelun toteuttaa
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Palvelun kieli
Suomi

Tee ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ympäristöterveydenhuollolle, kun järjestämääsi tapahtumaan tai tilaisuuteen ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää.

Ilmoituksessa selvität, miten tapahtuman hygieeniset olosuhteet, talous- ja jätevesihuolto, käymälät, jätehuoltojärjestelyt sekä myynti- ja tupakointipaikat toteutetaan. Huomioi myös ympäristövalvontaan tehtävän meluilmoituksen ja leirintäalueilmoituksen tarve.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Tee järjestäjän ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ja tapahtumaan osallistuvista elintarvikealan toimijoista lomakkeella 'Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta'. Liitä ilmoitukseen kartta tapahtuma-alueesta, johon tulee olla merkittynä myynnin sijoittelu, vesipisteet, käymälöiden sijoittelu ja tupakointialueet. Toimita ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa.

Elintarviketoimijat tiedottavat lisäksi omasta toiminnastaan omalla lomakkeella. Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimialueen ulkopuolelta tulevan elintarvikeyrittäjän on tiedotettava ympäristöterveydenhuoltoon liikkuvasta elintarvikehuoneistosta vähintään 4 vuorokautta ennen tapahtumaa. Lomakkeet elintarviketoimijoille löytyvät Rovaniemen kaupungin verkkosivulta (linkki asiointikanavissa).

Tupakkatuotteiden myyntiä varten on jokaisen toimijan haettava myyntilupa ja hakemus on jätettävä vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Lisätietoa tupakanmyyntiluvan hakemisesta löytyy Rovaniemen kaupungin verkkosivulta (linkki asiointikanavissa).

Jos tapahtuma järjestetään ulkona ja siinä käytetään äänentoistolaitteita, tee siitä ns. meluilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ohjeet löydät Rovaniemen kaupungin verkkosivulta (linkki asiointikanavissa).

Tee ympäristönsuojeluviranomaiselle tarvittaessa myös ilmoitus tilapäisestä leirintäalueesta. Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin, matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä. Ohjeet löydät Rovaniemen kaupungin verkkosivulta (linkki asiointikanavissa).

Ilmoituksen (suuri yleisötilaisuus) käsittelystä ei peritä maksua, eikä siitä tehdä päätöstä.

Palvelun asiointikanavat

Ympäristöterveydenhuollon asiakaspalvelupuhelin

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimiston yhteinen asiakaspalvelupuhelin.

Lisätietoja

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta

Ilmoituslomake suuresta yleisötilaisuudesta ilmoittamista varten.

Lisätietoja

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
yleisötilaisuudet, huvitilaisuudet, lastentapahtumat, terveydensuojelu, talvitapahtumat, ilmaistapahtumat, kesätapahtumat, festivaalit, messut (tapahtumat), ulkoilmatapahtumat