Palvelu

Taajamametsät

Palvelun toteuttaa
Lapin Metsäpalvelut Oy info@lapinmetsapalvelut.fi
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Taajamametsät ovat kaikkien käytettävissä ulkoiluun ja virkistykseen ja useilla isoilla metsäalueilla on olemassa kohtuullisen hyvä polkuverkosto tai kevyenliikenteen väylästö, jotka mahdollistavat liikkumisen alueella.

Taajamametsiä pyritään hoitamaan vuosittain ja hoitotoiveita voi esittää palautejärjestelmän kautta. Kaikki toiveita ei kuitenkaan voida toteuttaa heti kyseisen vuoden aikana. Kaupunki ei kaadata tai tule kaatamaan yksittäisiä puita, esimerkiksi varjostamisen tai puiden roskaamisen johdosta, vaan pyrkii hoitamaan suurempia alueita yhdellä kerrallaan.

Jos puun terveydentila (lehdettömyys kesäaikana, neulaset varisseet, lahovika) muodostuu vaaraksi asuinrakennuksille, liikenteelle ja ihmisille, niin

tässä tapauksessa täytyy näistä puista tehdä ilmoitus palautejärjestelmän kautta.

Puiden kaataminen, rakennelmien tekeminen ja tavaroiden, autojen jne. varastointi taajamametsäalueelle on kielletty.

Pajujen ja muun pienpuuston raivaaminen, esimerkiksi asuintontin välittömästä läheisyydestä vaatii luvan.

Puiden kaataminen tontilta vaatii aina maisematyöluvan ja luvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen.

Palvelun asiointikanavat

Palautepalvelu, puistot ja metsät

Rovaniemen kaupungin palautepalvelu, jonka kautta voit antaa palautetta puistoista, metsistä ja muista yleisistä rakennetuista viheralueista.

Lisätietoja
Asiasanat
taajamametsät, virkistysmetsät