Palvelu

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevan kiinteistön, jota ei ole liitetty yleiseen jätevesiviemäriin, omistajalla on mahdollisuus hakea poikkeamista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista. Poikkeaminen myönnetään määräaikaisena ja myöntämisen edellytyksenä on, että kiinteistön aiheuttama kuormitus ympäristöön on vähäinen tai järjestelmän parantamisesta aiheutuvat kulut ovat kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomia.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos haluat selvittää omistuksessasi tai hallinnassasi olevan kiinteistön mahdollisuudet talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen, ota yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Maksu perustuu ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170019

Palvelun asiointikanavat

Asiasanat
vesihuolto, jätevesi, haja-asutus