Palvelu

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Sosiaalipalveluiden neuvonta ja ohjaus auttaa sinua tarvittaessa toimeentulotukeen liittyvissä kysymyksissä.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae ensin perustoimeentulotuki Kelasta. Ohjeet perustoimeentulotuen hakemiseen löytyvät Kelan verkkosivuilta.

Kun olet saanut päätöksen perustoimeentulotuesta, voit jättää täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen liitteineen sosiaalipalvelukeskukseen. Voit jättää hakemuksen myös sähköisesti.

Voit myös pyytää Kelaa siirtämään hakemuksesi sähköisesti liitteineen kuntaan. Hakemuksesta tulee ilmetä mitkä ovat ne menot, joihin täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan. Kunnan työntekijä voi tarvittaessa pyytää sinulta lisäselvitystä hakemuksesi käsittelemiseksi.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea silloin, kun sinulla on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu Kelan maksaman perustoimeentulotuen piiriin.

Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on ensin oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella. Hakemukset voi jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Kunnan sosiaaliviranomainen tekee päätöksen seitsemän arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Laki toimeentulotuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen toimeentulotuen verkkoneuvonta

Verkkoneuvonnasta saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kirjoitetussa muodossa.

Lisätietoja

Sähköinen toimeentulotukihakemus

Hae täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sähköisesti tämän asiointikanavan kautta.

Lisätietoja

Toimeentulotukihakemus

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus.

Lisätietoja
Asiasanat
toimeentulotuki, sosiaalietuudet