Palvelu

Tietoa varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjille

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Toiminnan aloittaminen:

Kun olet aloittamassa toimintaasi, ole yhteydessä sen kunnan viranomaiseen, jonka alueella alat toimia. Voit kysyä ohjeita ja neuvoja kunnan lisäksi aluehallintovirastolta.

Ilmoita kuntaan toiminnan aloittamisesta Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta -lomakkeella. Liitä ilmoitukseen tarvittavat selvitykset ja asiakirjat. Toimita ilmoitus liitteineen kunnan kirjaamoon hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Kun kunta on saanut ilmoituksesi, viranomainen tekee tiloissasi tarkastuskäynnin. Sen jälkeen se käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen postitse.

Toiminnan muuttaminen:

Jos toimintaasi tulee muutoksia, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta -lomakkeella mahdollisimman pian. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat ja toimita se liitteineen kunnan kirjaamoon.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Vastuuhenkilön vaihtuminen:

Jos toiminnan vastuuhenkilö vaihtuu, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta tai muutoksesta -lomakkeella mahdollisimman pian. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat ja toimita se liitteineen kunnan kirjaamoon.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Toiminnan lopettaminen:

Jos toimintasi loppuu, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lopettamisesta -lomakkeella.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja lähettää sen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksuttoman rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Tutustu tarkasti Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee edellytykset palvelutuottajaksi. Apua saat myös varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Tee hakemus palvelusetelipalvelujen tuottajaksi. Täytä erillinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä. Palauta hakemus lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta päättää palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä.

Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen ennen toiminnan aloittamista täytä Aluehallintoviraston lomake "Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muuttamisesta". Palauta lomake liitteineen Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikölle lausuntoa varten.

Yksityisen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja toiminnan muutosten hyväksyminen edellyttää sitä, että toiminta täyttää varhaiskasvatuslaissa säädetyt ehdot.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tarkat ehdot ja kriteerit palveluseteliyrittäjänä toimimiselle löytyvät Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjasta.

Aluehallintoviraston antama rekisteröintipäätös on yleensä maksullinen. Se on maksullinen myös silloin, jos ilmoitusta ei hyväksytä. Maksun suuruus määräytyy voimassa olevan asetuksen mukaan.

Toiminnan lopettamisesta tehty rekisteröintipäätös on kuitenkin maksuton.

Palvelun asiointikanavat

Palautepalvelu - Varhaiskasvatus, opetus ja nuoret

Voit antaa palautetta aiheista koulutus, varhaiskasvatus, nurten palvelut, kouluruoka ja päiväkotiruoka

Lisätietoja

Palveluseteliyrittäjän Edlevo

Varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjä pääsee tästä Edlevoon henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

Lisätietoja

Satelliitti palvelusetelipäiväkodeille ja perhepäivähoitajille

Tällä linkillä varhaiskasvatuksen palvelusetelipäiväkotien henkilöstö ja perhepäivähoitajat pääsevät satelliittiin.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja

Hakemus perhepäivähoitokodiksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä joko kunnalliseksi tai yksityiseksi perhepäivähoitokodiksi.

Lisätietoja

Hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi.

Lisätietoja
Asiasanat
varhaiskasvatuspalvelut, lasten päivähoito, varhaiskasvatus, palvelusetelit, yksityiset päiväkodit