Palvelu

Tontin lohkominen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Rovaniemen kaupungin asemakaavoitetun alueen tontin lohkomisesta ja paikallisen kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa Rovaniemen kaupunki.

Alueilla, joilla ei ole asemakaavaa, lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Myös ranta-asemakaavojen lohkomisista vastaa Maanmittauslaitos.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Tontin lohkominen tulee automaattisesti vireille määräalaan myönnetystä lainhuudosta. Muissa tapauksissa maanomistaja tai vuokraoikeuden haltija hakee kiinteistötoimitusta. Voit hakea toimitusta tulostettavalla lomakkeella, jonka postitat osoitteeseen Rovaniemen kaupunki/Paikkatieto- ja tonttipalvelut, PL 8226, 96101 ROVANIEMI tai toimitat sähköpostilla kiinteistonmuodostus@rovaniemi.fi. Voit jättää hakemuksen myös Osviitan asiakaspalvelupisteeseen.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Lohkomisen edellytyksenä on, että hakija tai määräalan omistaja omistaa muodostettavan tontin koko alueen. Sitovan tonttijaon alueella lohkomisen edellytyksenä on myös voimassa oleva tonttijako.

Noudatetaan Rovaniemen teknisen lautakunnan hyväksymää kiinteistötoimitusmaksutaksaa.

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.

Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kiinteistönmuodostamislaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Palvelun asiointikanavat

Kiinteistötoimitushakemus

Hakemus lakisääteisten kiinteistönmuodostamis- ja kiinteistörekisteripalveluiden vireille saattamiseksi.

Lisätietoja
Asiasanat
tontit, kiinteistötoimitus, tontin lohkominen, maanmittaus