Palvelu

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Jos tunnette tarvitsevanne tietoa, tukea ja apua perheenne vaikeisiin tilanteisiin, voitte ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.

Tukiperheen tai-henkilön voi myöntää tarpeen mukaan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä lastensuojelusta tai perhesosiaalityöstä.

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevän sosiaalityön asiakkaille.

Lastensuojelun asiakkaille.

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe. Tukihenkilön saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Tukihenkilö tapaa lasta yhteisen tekemisen tai harrastusten merkeissä parin tunnin ajan viikon tai kahden viikon välein. Tukiperhetoiminnassa lapsi viettää tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilölle tai -perheelle maksetaan työstä kulukorvaus ja palkkio. Työhön saa koulutusta. Tukihenkilöiden ja -perheiden vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työn päättymisen jälkeen.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

Palvelun asiointikanavat

Asiasanat
tukiperheet, tukihenkilö- ja perhetoiminta, lapsiperheiden sosiaalityö

Liittyvät palvelut