Palvelu

Työllistämisen avustukset kolmannelle sektorille

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Rovaniemi-lisää tulee hakea hakemuksella Rovaniemen kaupungilta yhden kuukauden kuluessa palkkatukityön aloittamisesta. Muussa tapauksessa lisä voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

Rovaniemi-lisän hakemuksen liitteenä on oltava

● kopio Rovaniemen TE – toimiston palkkatukipäätöksestä

● kopio työsopimuksesta.

Avustusta ohjaukseen ja työllistämisen tukemiseen voidaan hakea, mikäli järjestö/yhdistys/säätiö on erityisesti edistänyt palkattavan henkilön työllistymisvalmiuksia ja tukenut häntä työnhaussa. Ko. avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti 400€/kk. Avustus myönnetään raportoinnin perusteella määrärahojen puitteissa.

Lisäksi voidaan maksaa työllistämisbonusta 1000€, mikäli työllistävä järjestö hankkii työllistämälleen henkilölle jatkoksi työsuhteen avoimilta työmarkkinoilta vähintään 3kk ajalle.

Lisätietoja sekä hakuohjeet ja –lomakkeet: Tiina Suopajärvi puh. 016 322 6709, tiina.suopajarvi(at)rovaniemi.fi

Rovaniemi-lisää myönnetään heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän työllistämisen kustannuksiin enintään 400€/kk. Avustusta voi saada

- henkilöstä, jolla on TE-toimiston myöntämä palkkatukioikeus työttömyyden perusteella. Työsuhdevähintään 8kk ja enintään 12kk.

● henkilöstä, joka on kotoutumislain piirissä oleva työtön maahanmuuttaja. Työsuhde vähintään 8kk

ja enintään 12kk.

● henkilöstä, joka on alle 30 vuotias työtön nuori. Työsuhde vähintään 8kk ja enintään 12 kk.

● henkilöstä, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa

tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä (osatyökykyinen). Työsuhde vähintään 8kk ja enintään 2

vuotta (24kk).

Rovaniemi-lisää ei myönnetä

● jos hakija saa Rovaniemen kaupungilta muuta avustusta työllistettävän palkkaukseen

● alle 8 kk:n työsuhteeseen

● toistuvasti saman henkilön palkkaamiseen, ts. jos henkilöstä on jo myönnetty kuntalisää yhteensä 12kk edellisen viiden vuoden aikana.

Avustusta voidaan käyttää henkilön palkkakuluihin ja muihin työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin

Palvelupiste Osaamo

Työllisyyspalveluiden palvelupiste Osaamo kokoaa yhteen Ohjaamon, Työllisyyden kuntakokeilun, TE-toimiston.

Koskikatu 25, 96200 ROVANIEMI,
Palvelupiste Osaamo sijaitsee Rinteenkulman kauppakeskuksen toisessa kerroksessa.

Aukioloajat

Ma - To: 10:00 - 16:00
Pe: 10:00 - 15:00

1.pääsiäispäivä (suljettu) (31.3.2024)

2. pääsiäispäivä (suljettu) (1.4.2024)

pitkäperjantai (suljettu) (29.3.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
tuettu työllistäminen