Palvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Kela, TE-toimisto
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit tiedustella palveluun pääsyn kriteerejä Rovaniemen aikuissosiaalityöstä puhelimitse tai verkkoneuvonnan kautta.

Rovaniemen kunta, Kela ja TE-toimisto ohjaavat palveluun kuntansa työttömiä työnhakijoita, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella, täyttäneet 25 vuotta ja olleet työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta, tai alle 25-vuotiaat jotka olleet työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta sekä joilla arvioidaan olevan monialaisen yhteispalvelun tarve.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141369
Asiasanat
yhteispalvelu, pitkäaikaistyöttömät, työllistymissuunnitelmat, sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, työllistymistä tukeva toiminta, pitkäaikaistyöttömyys, työvoimapalvelut