Palvelu

Ulkoinen ilmoituskanava

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Oikeuskanslerinvirasto
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit ilmoittaa rikkeistä tai väärinkäytöksistä menemällä oikeuskanslerinviraston verkkosivuille ja täyttämällä siellä sähköisen ilmoituslomakkeen.

Ohjeet ilmoituksen täyttämiseen löytyvät oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta.

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä:

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta
Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen kaupungin ulkoinen ilmoituskanava

Rovaniemen kaupungin ulkoisena ilmoituskanavana toimii oikeuskanslerinviraston keskitetty ilmoituskanava.

Lisätietoja
Asiasanat
ilmoitukset (tiedonannot)