Palvelu

Urheiluseurojen harjoitusvuorotuki

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Harjoitusvuorotukea myönnetään paikallisen urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen. Päätökset vuorotuesta tekee liikuntajohtaja.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Yhdistys voi hakea harjoitusvuorotukea liikuntatoiminnan harjoituskäyttöön vuokraamansa tilan vuokraan tai yksityisistä liikuntalaitoksista varaamansa harjoitusvuoron vuokraan. Tuki on haettava vuosittain toukokuun puoliväliin ja erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, tai hakulomakkeella, joita on saatavilla liikuntapalveluista, yhteispalvelupiste Osviitasta ja Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta rovaniemi.fi.

Tukihakemukseen on liitettävä hakemuksessa ilmoitetut liitteet.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee esittää:

· vuokrasopimus tai sovitut harjoitusvuorot

· tukihakemukseen liittyvien tilojen/vuorojen harrastajamäärät (alle

18-vuotiaat ja yli 18-vuotiaat eriteltynä)

· tuloslaskelma ja tase edelliseltä toimintavuodelta

· erillinen tilintarkastuskertomus

· toimintakertomus

· toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan

· yhdistyksen voimassa olevat säännöt, mikäli sääntöjä ei ole toimitettu

aiemmin

Jos yhdistys on toimittanut saman vuoden aikana liitteet liikuntatoiminta-avustusta hakiessa, ei sen tarvitse toimittaa liitteitä uudestaan.

Avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta, joiden jäsenmäärä on yli 20, joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys.

Avustusta eivät voi hakea lajiliitot - tai vastaavat alueelliset järjestöt.

Harjoitusvuorotukia ei myönnetä hakijoille, jotka eivät ole hoitaneet velvoitteitaan kaupungille. Hoitamattomista velvoitteista voidaan laatia osapuolten kesken sitova suunnitelma. Sopimuksen hyväksyy kaupungin puolesta sivistyslautakunta. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan harjoitusvuorotukia myöntää hakijalle avustusohjeiden mukaisesti.

Palvelun asiointikanavat

Harjoitusvuorotukihakemus

Liikuntapaikkojen harjoitusvuoro- ja vuokratukihakemus.

Lisätietoja
Asiasanat
avustuslaji