Palvelu

Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituki

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

1. LIIKUNTATILOJEN RAKENNUSHANKKEET

Kaupungin yksityisen liikuntapaikkarakentamisen investointiavustus voi olla enintään 15 % investointihankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista, enimmillään olla 1 M€. Investointiavustus maksetaan takautuvasti hakemuksesta. Liikuntatilat ja niitä tukevat tilat ovat avustuksen piirissä (esim. pesu- ja pukutilat, tekniset tilat); avustuksen ulkopuolella ovat kaupalliset tilat, esim. ravintola-, majoitus- ja kokoustilat. Rakennettavan liikuntatilan tulee sijaita kaupungin alueella. Investointiavustusta ei myönnetä olemassa olevan liikuntatilan peruskorjaukseen; muussa kuin liikuntakäytössä olevan tilan muuttaminen liikuntatilaksi on avustuskelpoinen. Jos kaupunki tarvitsee rakennettavasta liikuntatilasta vuoroja, investointiavustuksen sijaan voidaan ostaa investointiavustusta vastaavan summan edestä vuoroja.

2. PIENINVESTOINNIT (KONEET, LAITTEET, IRTAIMISTO JNE.)

Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten pieninvestointeja voidaan tukea harkinnanvaraisilla avustuksilla. Avustuksen määrä voi olla 20 – 50 % hankinnan hinnasta. Investointiavustuksen perusteena ja priorisoinnin taustalla ovat tarveperustaisuus, investoinnin aluetaloudelliset vaikutukset sekä hankinnan kohteen käyttäjien määrä.

3. HARJOITUSVUOROTUKI

Urheiluseuroille ja erityisliikuntayhdistyksille voidaan myöntää harjoitusvuorotukea (investointiavustuksen sijaan), mikäli yhdistys tarvitsee tukea investointinsa käyttötalousmenojen kattamiseen. Harjoitusvuorotuen myöntämisen perusteet on kuvattu nykyisissä avustusohjeissa.

Investointitukea haetaan liikuntapalveluilta vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuksessa on esitettävä tiedot tuen käyttötarkoituksesta, tarveperustaisuudesta, investoinnin aluetaloudellisista vaikutuksista ja liikuntapaikan/hankinnan kohteen käyttäjien määrästä. Tukipäätös tehdään kaupungin delegointimatriisin (hankintarajat) mukaisesti. Tuensaaja raportoi tuen käytöstä kolmen kuukauden sisällä investoinnin valmistumisesta. Mikäli tuen käytössä havaitaan väärinkäytöksiä, voidaan maksettu tuki periä takaisin kokonaisuudessaan.

Asiasanat
avustukset, investointiavustukset