Palvelu

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen vesi- ja viemäriverkkoon liittymisvelvollisuudesta. Vapautus voidaan myöntää määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae vapautusta vapaamuotoisella perustellulla hakemuksella. Liitä hakemukseen sijaintikartta, asemapiirros, josta ilmenee talousvedenottopaikka ja jätevesijärjestelmän sijainti, selvitys jätevesien käsittelystä, selvitys talousvedennakinnasta ja talousveden laadusta.

Jätä hakemus ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään jos vesihuoltolain mukaiset vapauttamisen edellytykset täyttyvät.

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen voi saada, jos liittyminen verkostoon muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, jos palveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy. Vapauttaminen ei saa vaarantaa alueen asianmukaista vesihuoltoa. Kiinteistöllä pitää olla myös käytettävissään riittävästi asianmukaista talousvettä.

Vapautuksen saajan on huolehdittava kiinteistön jätevesien johtamisesta pois ja käsittelemisestä ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti. Yleensä kiinteistöllä pitää olla oma saostus- tai umpisäiliö tai muu ratkaisu, joka täyttää lain vaatimukset.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119
Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Palvelun asiointikanavat

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Ympäristövalvonnan toimipiste on suljettu 8.7.-21.7. Tapaamiset vain erikseen sopimalla. (suljettu) (8.7.2024 - 21.7.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
vesihuolto, järjestäminen