Palvelu

Varhaiserityiskasvatus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Mikäli lapsella on tuen tarvetta, kerrottehan siitä jo varhaiskasvatuspaikkaa tai esiopetuspaikkaa hakiessanne. Lapsen tarvitsemaan tukeen liittyvissä asioissa voit lisäksi olla suoraan yhteydessä varhaiserityiskasvatukseen.

Jos lapsellesi on tehty sairauden tai vamman vuoksi erityishuolto-ohjelma, on varhaiskasvatus pääsääntöisesti maksutonta.

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Palvelun asiointikanavat

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan nykyisille asiakkaille

Jos olet jo varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakas, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisätietoja

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan uusille asiakkaille

Jos olet uusi asiakas ja haet varhaiskasvatus-, esiopetus- tai iltapäivätoiminnan paikkaa, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisätietoja

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja

Varhaiserityiskasvatuksen toimitilat

Täältä löydät varhaiserityiskasvatuksen henkilöstön toimitilat.

Kairatie 75 D, 96190 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja
Asiasanat
varhaiserityiskasvatus, erityispäivähoito, varhaiskasvatus, erityinen tuki (tukitoimet), tukeminen