Palvelu

Varhaiskasvatus yksityisessä päiväkodissa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Rovaniemellä varhaiskasvatus yksityisissä päiväkodeissa toteutetaan palvelusetelillä. Palvelusetelin kanssa ei voi samanaikaisesti saada lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin.

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128

Palvelun asiointikanavat

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisätietoja
Asiasanat
yksityisen hoidon tuki (lastenhoidon tuet), päiväkotihoito, yksityiset päiväkodit