Palvelu

Vedenjakelualueen riskinarvioinnin hyväksyminen

Palvelun toteuttaa
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

On hyvä ottaa yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon ennen hakemuksen tekemistä.

Tee Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion tai Kolarin alueen vedenjakelualueen riskiarvioinnin hyväksymisestä kirjallinen hakemus Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon hakemuslomakkeella. Lomakkeessa on täyttöohjeet, joista näet ilmoitukseen tarvittavat tiedot, liitettävät pakolliset liitteet sekä lomakkeen palautusosoitteet.

Jotta riskinarviointi on hyväksyttävissä, se pitää olla tehty WSP-periaatteen mukaisesti, ja sen pitää kattaa koko talousveden tuotantoketju (raakavesi, raakaveden muodostumisalue tai valuma-alue, vedenottamot, vedenkäsittely, vedenjakeluverkosto ja veden varastointi).

Riskinarvioinnin hyväksymistä varten talousvettä toimittavan laitoksen on esitettävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vähintään:

1) riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa käytetty menetelmä;

2) selvitys, miten vedenottamon suoja-aluemääräykset, pohjavesialueen suojelusuunnitelma ja raakaveden lähteenä käytettävien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan tulokset on otettu huomioon riskinarvioinnissa;

3) riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittelyyn osallistuneen työryhmän kokoonpano;

4) luettelo tunnistetuista riskeistä, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talousveden saastumista;

5) luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallintatoimenpiteistä riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi;

6) seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi;

7) tarvittaessa toimenpideohjelma uusien riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi;

8) yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkäyttäjien tiedottamista varten.

Hakemuksen käsittelystä peritään Rovaniemen ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

STM:n asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#P7a
Terveydensuojelulaki (763/94): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763#L5P20

Palvelun asiointikanavat

Palautepalvelu: Ympäristö, ympäristöterveys ja eläinlääkintä

Rovaniemen kaupungin palautekanava asioissa, jotka koskevat aihetta ympäristönsuojelu, ympäristöterveys, eläinlääkintä ja eläinsuojelu.

Lisätietoja

Ympäristöterveydenhuollon asiakaspalvelupuhelin

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimiston yhteinen asiakaspalvelupuhelin.

Lisätietoja

Terveydensuojelulain 20 §:n mukainen hakemus vedenjakelualueen riskinarvioinnin hyväksymisestä

Hae tällä lomakkeella vedenjakelualueen riskiarvioinnin hyväksymistä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta.

Lisätietoja

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
terveydensuojelulaki, terveydensuojelu, talousvesi, ympäristöterveydenhuolto