Palvelu

Vesiliikennelain mukainen lupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Englanti,Suomi,Ruotsi

Moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, vesialueen osakkaiden kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma alueen siivouksesta tai muusta kunnostuksesta tapahtuman jälkeen.

Hae lupaa vapaamuotoisella hakemuksella tai tiedustele hakemuslomaketta ympäristövalvonnan toimipisteestä.

Toimita hakemus liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maksu perustuu ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tulee yleensä hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Jos tapahtuma sijoittuu usean kunnan alueelle, lupahakemuksen käsittelee ELY-keskus. Lupa tulee hakea, jos tapahtuma on toistuva tai säännöllinen. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalla on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena kaavan mukaan on nimenomaan tällainen toiminta.

Vesiliikennelaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190782

Palvelun asiointikanavat

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, vesiliikenne, ympäristöluvat